5. festival narodno-zabavne glasbe »FESTIVAL POD POHORJEM, OPLOTNICA 2021«

Tudi letos bodo domače viže odmevale pod Pohorjem, kjer se bo septembra v Oplotnici odvil že peti festival narodno-zabavne glasbe.

festival oplotnica

Zelo smo veseli, da nam je v lanskem letu uspelo pripraviti zelo lepo, obiskan, vendar zaradi ukrepov omejen obisk festivala. Ponosni smo,
da je naš dogodek požel uspehe v gledanosti na nacionalni televiziji.

Festival bo pod vsemi aktualnimi pogoji, potekal v petek, 10. 9. 2021, ob 20.00 uri na grajskem dvorišču v Oplotnici. Na razpisu bo sprejetih
največ 12 ansamblov, ki jih bo po kriteriju strokovnosti izbrala petčlanska strokovna komisija. Vsak ansambel se bo predstavil z dvema skladbama.
Prva skladba mora biti lastna tekmovalna skladba - polka ali valček, ki še ni bila javno predvajana ali kjerkoli objavljena.

Drugo skladbo bo določil žreb, ki ga bo izvajala tričlanska strokovna komisija glede na prijavljeno prvo skladbo. To pomeni, da če bo imel
izvajalec prijavljeno skladbo polko, se bo izžrebal valček in obratno. Ansambel bo moral obvezno skladbo do festivala pripraviti v svoji preobleki.

Na festivalu bomo podelili kot najvišjo nagrado nagrado strokovne komisije, PLAKETO TINETA LESJAKA, ki je unikat in za glasbeni prostor v Sloveniji visokega pomena. Ob njej bo za nagrado občinstva podeljena PLAKETA BRATOV IZ OPLOTNICE, ki ima zopet poseben pomen, saj so Bratje iz Oplotnice postali sinonim za večglasno petje, s katerim so osvajali ljudska srca. Podeljene pa bodo tudi nagrade za najboljše besedilo, najboljšo melodijo in najboljši aranžma.

Z odprtim srcem vabimo ansamble iz vse Slovenije, da se nam pridružijo, da skupaj ustvarimo še en nepozaben večer dobre, prave slovenske glasbe.

 

Kulturno društvo Festival Oplotnica podaja javni razpis za 5. FESTIVAL POD POHORJEM, OPLOTNICA 2021, ki bo v petek, 10. 9. 2021, ob 20.00 uri na grajskem dvorišču v Oplotnici.

1. Razpisna pravila in pogoji:

- Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in ansambli iz Slovenije in zamejstva, ki se
ukvarjajo z narodnozabavno zvrstjo glasbe in zanjo uporabljajo inštrumente, ki zvoka
ne proizvajajo elektronsko.
- Na razpisu bo sprejetih največ dvanajst (12) ansamblov, ki jih bo po kriteriju
strokovnosti izbrala vnaprej določena tričlanska strokovna komisija, sestavljena iz
glasbenih strokovnjakov. V primeru enakosti med ansambli o izboru odloča žreb, ki
ga izvede predsednik društva. V vseh primerih žreba ali njegove predvidenosti žreba
predsednik društva.
- Ansambel mora na festivalu izvajati dve (2) skladbi v živo v slovenskem jeziku ali
samo v inštrumentalni obliki. Prva skladba mora biti lastna, t. i. tekmovalna skladba,
ki še ni bila javno predvajana ali kjerkoli objavljena, in je lahko dolga največ do
vključno 4 minute. Tekmovalna skladba je lahko valček ali polka. Drugo skladbo bo
določil žreb, ki ga bo izvajala tročlanska strokovna komisija glede na prijavljeno prvo
skladbo, to pomeni, da če bo imel izvajalec kot prvo skladbo polko, se bo izžrebal
valček ali obratno. Ansambel bo moral obvezno skladbo do festivala pripraviti v svoji
preobleki. Komisija bo žreb obveznih skladb prilagodila glede na sestavo ansambla.
Strokovna komisija bo na koncu izbrala 12 polk ali valčkov izmed vseh prijavljenih
ansamblov, ki se bodo štele kot obvezne skladbe in s katerimi se ansambli uvrstijo na
tekmovanje.
- Člani posameznega ansambla se strinjajo, da se bodo v primeru izbire njihovega
ansambla udeležili tonske vaje, ki je lahko tudi en dan pred festivalom kot tudi na dan
festivala od 11. ure naprej in drugih aktivnosti v zvezi z živim nastopom na festivalu,
kot bo določil organizator ter bodo upoštevali napotke organizatorja, programsko
produkcijske ekipe in kreativnega dela ekipe pri predstavitvi in oblikovanju nastopa
(režiser, scenograf, oblikovalec luči ...). Vrstni red nastopajočih določi organizator.
Člani posameznega ansambla, ki tekmujejo na festivalu, morajo ostati do konca
podelitve priznanj v tekmovalnih oblačilih.

2

- S sodelovanjem na razpisu ansambli in avtorji soglašajo, da sodelujejo na festivalu
v skladu s pravili festivala in dovoljujejo, da se njihova dela snemajo za radijski in
televizijski program ter predvajajo in izdajo na nosilcih zvoka in slike.

2. Prijava:
- Prijavitelj mora poslati popolno izpolnjeno prijavnico, podpisano izjavo avtorjev,
izvajalcev in založnikov, s katero zagotavljajo, da prijavljajo izvirno delo in da v zvezi
s tem sprejmejo moralno in materialno odgovornost za morebitne zahtevke tretjih
oseb in škodo, ki bi jo v zvezi s tem utrpel organizator festivala, zagotavljajo, da
tekmovalna skladba ni bila še nikoli javno predvajana ali objavljena v kakršnikoli
obliki, dovoljujejo objavo prijavljenih skladb na nosilcih zvoka in slike (za izdajo
festivalske zgoščenke in snemanja TV-oddaje, splet, ...) ter za omenjeno nimajo
posebnega zahtevka.
- V primeru, da sodeluje pri prijavi oseba, ki je mlajša od 18 let je potrebno izpolniti
prilogo k prijavnici, soglasje staršev ali skrbnikov za nastop na 5. FESTIVALU POD
POHORJEM, OPLOTNICA 2021.
- S podpisano prijavnico na 5. FESTIVAL POD POHORJEM, OPLOTNICA 2021
ansambel potrjuje, da sprejema vse pogoje navedene v razpisu in ne nasprotuje
odločitvam strokovne komisije in organizatorja.
- Ansambli se prijavijo za nastop na festivalu najkasneje do vključno 6. 6. 2021 na
naslov: KD Festival Oplotnica, Čadram 33a, 2317 Oplotnica ali na elektronski naslov
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..
- Prijava mora vsebovati kratko biografijo in fotografijo ansambla, posnetek z vaj ali
katerega drugega javnega nastopa ansambla, studijski posnetek ter besedilo
prijavljene prve skladbe.
- Izbrani ansambli sodelovanja ne morejo odpovedati (razen v slučaju bolezni ali
druge višje sile), prav tako ne morejo spreminjati že izbranih in določenih skladb.

3. Obravnava prijav:
- Ansambel, ki bo kršil razpisane pogoje, bo izločen s festivala in o njegovih
prihodnjih prijavah na festival bo odločal organizator. Organizator lahko od ansambla
zahteva odškodnino za organizacijske stroške. Organizator si pridržuje pravico, da po
potrebi spremeni navedena pravila brez kakršnih koli predhodnih obvestil.

4. Izbor zmagovalca in ostalih nagrajencev:
- Ansamble bosta ocenjevala strokovna komisija, strokovna komisija za besedila in
občinstvo.

3

- Za nagrado strokovne komisije, nagrado za najboljšo melodijo in nagrado za
najboljši aranžma se bo odločala strokovna komisija, na podlagi splošnega vtisa
ansambla (izvedba, melodija, aranžma in predstavitev ansambla na odru itd.)
- Nagrado občinstva dodeli občinstvo z glasovi, ki jih oddajo na posebej določene
glasovnice, ki jih pripravi organizator. Nagrado občinstva prejme ansambel, ki bo imel
med preštetimi glasovi največ glasov.
- Nagrado za besedilo dodeli strokovna komisija za besedila, ki se odloči po lastni
strokovni presoji.
- Na festivalu bodo podeljene naslednje nagrade:
- Nagrada strokovne komisije PLAKETA TINETA LESJAKA (denarna nagrada v
višini 500 evrov ter snemanje videospota v vrednosti 1000 evrov)
- Nagrada občinstva PLAKETA BRATOV IZ OPLOTNICE (denarna nagrada v
višini 500 evrov ter avdio snemanje v studiu MAJK v vrednosti 300 evrov)
- Nagrada za najboljšo melodijo (plaketa)
- Nagrada za najboljše besedilo (plaketa)
- Nagrada za najboljši aranžma (plaketa)

Dokončni rezultati strokovne komisije in druga pesem bodo podani 20. 6. 2021, na
spletni in facebook strani KD Festival Oplotnica.

Franc Ribič,

predsednik KD Festival Oplotnica

PRIJAVNICA OPLOTNICA 2021