Učbenik Diatonična harmonika 3

Obveščamo vas, da bo konec tedna izšel učbenik Diatonična harmonika 3 avtorja Zorana Lupinca.

diatonicna harmonika

Namenjen je učencem diatonične harmonike na nižji stopnji v glasbenih šolah.

Kot je povedal avtor, je 3. del učbenika logično nadaljevanje in nadgradnja prejšnjih dveh delov - ta učbenik nas postopoma uvaja v spoznavanje celotnega notnega obsega harmonike v enoglasnih in dvoglasnih prijemih (terce, sekste in oktave) - z melodičnimi vajami na basih razvija tehniko igranja leve roke, ki se tako ne omejuje več zgolj na spremljevalno vlogo - poleg etud so tudi nove, krajše skladbe, ki uvajajo v igranje stilno neobičajne glasbe za diat.harmoniko. V prilogi pa je tudi nekaj skladb znanih avtorjev.