Ali bo moral Telekom plačati škodo družbi T-2 v višini preko 260 mio EUR

Upravno sodišče RS je s sodbo z dne 9. 1. 2018 v celoti pritrdilo trditvam družbe T-2, da je Telekom Slovenije v obdobju 2005-2014 zlorabljal prevladujoč položaj pri zagotavljanju dostopa do svojega omrežja družbi T-2 in drugim operaterjem ter v tem delu pravnomočno zavrnilo tožbo.

tako kot mora biti t2

 

Telekoma Slovenije zoper odločbo Agencije za varstvo konkurence. Na podlagi zadevne sodbe upravnega sodišča je sedaj dokončno, da je Telekom Slovenije protipravno omejeval dostop do omrežne infrastrukture in zlorabljal prevladujoči položaj na trgu, kot je to že leta 2015 ugotovila Agencija za varstvo konkurence, zato T-2 od njega upravičeno terja plačilo odškodnine, ki na današnji dan znaša dobrih 261 milijonov evrov.

Ob tem pa ne gre prezreti tudi še potencialnega velikega stroška za Telekom Slovenije, ki ga utegne prinesti kazen, katera bo mu bo zaradi ugotovljenega protipravnega ravnanja s strani Agencije za varstvo konkurence nedvomno izrečena in lahko seže do višine 70 milijonov evrov (do deset odstotkov letnega prometa družbe v predhodnem letu).

Agencija za varstvo konkurence je septembra 2008 zoper podjetje Telekom Slovenije začela postopek zaradi suma kršitev zlorabe prevladujočega položaja, pri čemer je preiskovala tudi ravnanja, ki jih je tej družbi v pravdnem postopku očital T-2. Po temeljiti preučitvi zadeve je Agencija za varstvo konkurence februarja 2015 izdala odločbo, s katero je odločila, da je Telekom Slovenije zlorabljal prevladujoč položaj na trgu, in sicer tudi glede kršitev, ki jih očita družba T-2. Zadevno odločbo je Telekom Slovenije neuspešno izpodbijal pred Upravnim sodiščem RS, saj je sodišče to tožbo s sodbo z dne 9. 1. 2018 v delu, ki je relevanten za družbo T-2, v celoti zavrnilo. S tem je postala odločba Agencije za varstvo konkurence o zlorabi prevladujočega položaja tudi glede ravnanj, ki jih v odškodninskem sporu T-2 očita Telekomu Slovenije, pravnomočna.

Družba T-2 je sicer postopek proti Telekomu Slovenije zaradi zlorabe prevladujočega položaja ter neenakega obravnavanja v zvezi z medomrežnim povezovanjem oziroma operaterskim dostopom s tožbo začela že leta 2007 ter zahtevala plačilo odškodnine v višini 129.556.756 evrov, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 1. 2007 dalje. Tožbeni zahtevek je tekom let narasel na dobrih 261 milijonov evrov in se zaradi obračuna zamudnih obresti vsako leto poveča še za dodatnih 25 milijonov evrov. Vrhovno sodišče je v reviziji junija 2017 v celoti pritrdilo družbi T-2, da je potrebno razsoditi o odškodnini, saj je družba T-2 tekom pravdnega postopka ustrezno in zadostno konkretizirala navedbe o obstoju in višini škode, ki ji je nastala v posledici protipravnih ravnanj družbe Telekom Slovenije.

Tako so se tudi pravno gledano stekle vse predpostavke za odškodninsko odgovornost Telekoma Slovenije, in sicer protipravnost ravnanja Telekoma Slovenije, ki ga je pravnomočno ugotovila Agencija za varstvo konkurence, višina škode, ki jo zatrjuje T-2 v višini 261 milijonov evrov in bo samo še naraščala, poznana pa sta tudi oškodovanec (družba T-2) in storilec (Telekom Slovenije) ter je med vsemi predpostavkami podana vzročna zveza. Z odločitvijo upravnega sodišča je tako tožba T-2 zoper Telekom Slovenije dobila trdno osnovo.

u grozi izplačilo škode družbi T-2 v višini preko 260 mio EUR

Upravno sodišče RS je s sodbo z dne 9. 1. 2018 v celoti pritrdilo trditvam družbe T-2, da je Telekom Slovenije v obdobju 2005-2014 zlorabljal prevladujoč položaj pri zagotavljanju dostopa do svojega omrežja družbi T-2 in drugim operaterjem ter v tem delu pravnomočno zavrnilo tožbo Telekoma Slovenije zoper odločbo Agencije za varstvo konkurence. Na podlagi zadevne sodbe upravnega sodišča je sedaj dokončno, da je Telekom Slovenije protipravno omejeval dostop do omrežne infrastrukture in zlorabljal prevladujoči položaj na trgu, kot je to že leta 2015 ugotovila Agencija za varstvo konkurence, zato T-2 od njega upravičeno terja plačilo odškodnine, ki na današnji dan znaša dobrih 261 milijonov evrov.

Ob tem pa ne gre prezreti tudi še potencialnega velikega stroška za Telekom Slovenije, ki ga utegne prinesti kazen, katera bo mu bo zaradi ugotovljenega protipravnega ravnanja s strani Agencije za varstvo konkurence nedvomno izrečena in lahko seže do višine 70 milijonov evrov (do deset odstotkov letnega prometa družbe v predhodnem letu).

Agencija za varstvo konkurence je septembra 2008 zoper podjetje Telekom Slovenije začela postopek zaradi suma kršitev zlorabe prevladujočega položaja, pri čemer je preiskovala tudi ravnanja, ki jih je tej družbi v pravdnem postopku očital T-2. Po temeljiti preučitvi zadeve je Agencija za varstvo konkurence februarja 2015 izdala odločbo, s katero je odločila, da je Telekom Slovenije zlorabljal prevladujoč položaj na trgu, in sicer tudi glede kršitev, ki jih očita družba T-2. Zadevno odločbo je Telekom Slovenije neuspešno izpodbijal pred Upravnim sodiščem RS, saj je sodišče to tožbo s sodbo z dne 9. 1. 2018 v delu, ki je relevanten za družbo T-2, v celoti zavrnilo. S tem je postala odločba Agencije za varstvo konkurence o zlorabi prevladujočega položaja tudi glede ravnanj, ki jih v odškodninskem sporu T-2 očita Telekomu Slovenije, pravnomočna.

Družba T-2 je sicer postopek proti Telekomu Slovenije zaradi zlorabe prevladujočega položaja ter neenakega obravnavanja v zvezi z medomrežnim povezovanjem oziroma operaterskim dostopom s tožbo začela že leta 2007 ter zahtevala plačilo odškodnine v višini 129.556.756 evrov, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od 16. 1. 2007 dalje. Tožbeni zahtevek je tekom let narasel na dobrih 261 milijonov evrov in se zaradi obračuna zamudnih obresti vsako leto poveča še za dodatnih 25 milijonov evrov. Vrhovno sodišče je v reviziji junija 2017 v celoti pritrdilo družbi T-2, da je potrebno razsoditi o odškodnini, saj je družba T-2 tekom pravdnega postopka ustrezno in zadostno konkretizirala navedbe o obstoju in višini škode, ki ji je nastala v posledici protipravnih ravnanj družbe Telekom Slovenije.

Tako so se tudi pravno gledano stekle vse predpostavke za odškodninsko odgovornost Telekoma Slovenije, in sicer protipravnost ravnanja Telekoma Slovenije, ki ga je pravnomočno ugotovila Agencija za varstvo konkurence, višina škode, ki jo zatrjuje T-2 v višini 261 milijonov evrov in bo samo še naraščala, poznana pa sta tudi oškodovanec (družba T-2) in storilec (Telekom Slovenije) ter je med vsemi predpostavkami podana vzročna zveza. Z odločitvijo upravnega sodišča je tako tožba T-2 zoper Telekom Slovenije dobila trdno osnovo.