Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Vlada je sprejela predloge amandmajev k Predlogu zakona o dodatnih ukrepih za omilitev posledic COVID-19. K predlogu zakona se med drugim dodaja tudi člen, ki uvaja obročno vračilo pomoči, izplačane na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19.

uradvlade

S predlaganimi amandmaji se v pretežnem delu upošteva pripombe Zakonodajno pravne službe Državnega zbora (ZPS), ki jih je le-ta podala z vidika skladnosti predlaganega zakona z Ustavo Republike Slovenije, pravnim sistemom in z zakonodajno-tehničnega vidika. Amandmaji so v večini pripravljeni na podlagi mnenja ZPS in so tudi nomotehnične narave. S sprejetimi amandmaji vlada soglaša s predlogi amandmajev MDDSZ, MZ, MzI, MKGP, MP in MNZ.

K predlogu zakona se med drugim dodaja tudi člen, ki uvaja obročno vračilo pomoči, izplačane na podlagi zakonov, ki urejajo interventne ukrepe, povezane z epidemijo COVID-19 ter člen, ki uvaja globo za primer, če delodajalec v določenem roku FURS ne seznani z izplačilo dobička, nakupom lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačilom nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

Vir: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

 

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje ivargpsx Pomagajte nam preprečiti SPAM!