Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Na seji vladnega odbora za državno ureditev in javne zadeve je Vlada Republike Slovenije določila besedilo predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu.

uradvlade

Na podlagi sklepa Državnega zbora, je besedilo predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu za tretjo obravnavo zakonodajnega postopka določila vlada, ki je pri tem upoštevala sprejete amandmaje na drugi obravnavi zakona v Državnem zboru.

Državni zbor je na 63. izredni seji, 3. marca 2021, opravil drugo obravnavo predloga Zakona o nacionalnem demografskem skladu in sprejel sklep, da za tretjo obravnavo zakonodajnega postopka predlog zakona pripravi vlada.

Besedilo predloga zakona za tretjo obravnavo je pripravljeno na podlagi drugega odstavka 137. člena Poslovnika Državnega zbora, in sicer v skladu z dopolnjenim predlogom zakona iz poročila k predlogu Zakona o nacionalnem demografskem skladu in pregleda sprejetih amandmajev k dopolnjenemu predlogu zakona. V okviru druge obravnave so bili sprejeti amandmaji k 1., 38., 48.b, 86.a in 86.b členu predloga zakona.

Na odboru je Vlada RS sprejela odgovor na sklep, sprejet na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ob obravnavi točke Neusklajevanje minimalne bruto urne postavke za delavce študente – kršitev zakona in povračilo nastale škode in ga bo poslala Državnemu zboru Republike Slovenije.

Ministrstvo, pristojno za delo, je skladno z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), takoj ob spremembi zneska minimalne plače za leto 2021 pričelo s postopkom določitve in objave zneska minimalne bruto urne postavke. Znesek minimalne bruto urne postavke je bil izračunan in tako določen 29. 1. 2021, Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del je bila 18. 2. 2021 objavljena v Uradnem listu RS, številka 24/21.

ZUJF ne določa najkrajšega ali najdaljšega roka za objavo zneska minimalne urne postavke, ampak določa, da se znesek minimalne urne postavke določi ob spremembi minimalne plače, čemur je ministrstvo, pristojno za delo, v celoti sledilo, preostale aktivnosti pa so sledile postopku sprejema in objave zneska v Uradnem listu Republike Slovenije.

Glede na zakonsko opredelitev postopka določanja zneska minimalne urne postavke do morebitnega zamika in oškodovanja dijakov in študentov tako ni prišlo, saj so bili vsi postopki izvedeni v okviru zakona in v najkrajšem možnem času. Vlada RS meni, da ne obstaja pravna podlaga za nastanek tako imenovane razlike in posledično za izplačevanje le-te.
V izogib prihodnjim negotovostim in dvomu o tem kdaj in kako je treba znesek uskladiti, bo ministrstvo, pristojno za delo, preučilo možnosti spremembe postopka določitve novega zneska minimalne bruto urne postavke za opravljanje začasnih in občasnih del dijakov in študentov.

Vlada je na odboru dala soglasje Kegljaški zvezi Slovenije za vložitev kandidature pri Mednarodni kegljaški zvezi za organizacijo Svetovnega prvenstva v kegljanju od 24. avgusta do 5. septembra 2021 v Kranju in Kamniku. Obenem je sklenila, da ne zagotavlja dodatnih finančnih sredstev za organizacijo in izvedbo tega svetovnega prvenstva.

Na seji odbora za gospodarstvo je vlada v Načrt razvojnih programov 2021 - 2024 uvrstila projekt prenove objekta na Hacquetovi 19.

V neposredni bližini glavne upravne stavbe Kmetijskega inštituta Slovenije se na zemljiščih v skupnih izmeri 860 kvadratnih metrov v Hacquetovi ulici 19 za Bežigradom nahaja večstanovanjski objekt. Lastnik objekta je Republika Slovenija, upravljalec pa Kmetijski inštitut Slovenije (KIS). V okviru zaključenega projekta nakupa in prenove omenjenega objekta je bil v letih 2017 in 2018 izveden nakup zadnjega stanovanja, ki še ni bilo v lasti Republike Slovenije in izvedena predelava le-tega v poslovne prostore KIS vključno z zamenjavo strešne kritine. Zaradi pomanjkanja sredstev se tedaj ni načrtovalo predelave preostalih treh stanovanj in ureditve podstrešja. Vsled stanja objekta in prostorskih potreb Kmetijskega inštituta Slovenije je zato nujno potrebna celovita prenova objekta, vključno s protipotresno in energetsko sanacijo, predelavo preostalih treh stanovanj v poslovne prostore in izrabo neizkoriščenega podstrešja v poslovne namene. S prenovo se bo pridobilo 401 kvadratni meter neto dodatnih poslovnih površin. Ocenjena vrednost projekta znaša 743.846,62 evrov. Projekt se bo financiral s proračunskimi sredstvi RS.

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje ekjssxah Pomagajte nam preprečiti SPAM!