Ursula von der Leyen sporoča!!!

Prejeli smo slovenski načrt za okrevanje in odpornost, ki je usmerjen v prihodnost: zeleni & digitalni prehod; pametna, trajnostna & vključujoča rast; zdravje & blaginja vseh.

ursula jansa


Sklad za sanacijo in odpornost: Belgija, Italija, Avstrija in Slovenija predložijo uradne načrte za okrevanje in odpornost


Komisija je prejela uradne načrte okrevanja in odpornosti iz Belgije, Italije, Avstrije in Slovenije. Ti načrti določajo reforme in javne investicijske projekte, ki jih vsaka država članica namerava izvesti s podporo Sklada za okrevanje in odpornost (RRF).
RRF je ključni instrument v osrčju NextGenerationEU, načrt EU za nastanek močnejšega iz pandemije COVID-19 Zagotovila bo do 672.5 milijarde evrov za podporo investicijam in reformam (v cenah iz leta 2018). To se razčleni v donacije v skupni vrednosti 312.5 milijarde evrov in 360 milijarde EUR posojil. RRF bo imel ključno vlogo pri tem, da bo Evropa pomagala priti močnejša iz krize ter zagotoviti zelene in digitalne prehode.
Predstavitev teh načrtov sledi intenzivnemu dialogu med Komisijo in nacionalnimi organi teh držav članic v zadnjih mesecih.

Belgijski načrt za okrevanje in odpornost


Belgija je v načrtu, ki ga je predložila, zahtevala skupno 5.9 milijarde evrov nepovratnih sredstev v okviru RRF.
Belgijski načrt je strukturiran okoli šestih stebrov: podnebje, trajnost in inovativnost; digitalna transformacija; mobilnost; sociala in vključenost; ekonomija prihodnosti in produktivnost; ter javne finance. Projekti v načrtu zajemajo celotno življenjsko dobo RRF do leta 2026. Načrt predlaga projekte na vseh sedmih evropskih vodilnih območjih.

Načrt za okrevanje in odpornost Italije


Italija je v načrtu, ki ga je predložila, zaprosila za skupno 191.5 milijarde evrov podpore v okviru RRF, ki je sestavljena iz 68.9 milijard evrov nepovratnih sredstev in 122.6 milijarde evra posojil.
Italijanski načrt je strukturiran okoli šestih področij: digitalizacija, inovativnost, konkurenčnost in kultura; zelena revolucija in ekološki prehod; infrastruktura za trajnostno mobilnost; izobraževanje in raziskave; kohezija in vključevanje; zdravje. Projekti v načrtu zajemajo celotno življenjsko dobo RRF do leta 2026. Načrt predlaga projekte na vseh sedmih evropskih vodilnih območjih.

Avstrijski načrt za okrevanje in odpornost


Avstrijski načrt okrevanja in odpornosti vključuje ukrepe za skupni znesek 4.5 milijarde evrov.
Avstrijski načrt je strukturiran okoli štirih političnih prioritet. Ti vključujejo reforme in investicijske ukrepe v zvezi z: zeleno okrevanje, pokrivanje prenove, mobilnosti, biotske raznovrstnosti, krožnega gospodarstva in podnebne nevtralnosti; digitalno okrevanje, pokritje širokopasovnih, šol, javnih storitev in podjetij; okrevanje na znanju, vključno z raziskavami, up-in resovanje, izobraževanje in strateške inovacije; in pravično okrevanje, vključevanje zdravstvenega varstva, odpornih skupnosti, umetnost in kulturo ter reforme. Projekti v načrtu zajemajo celotno življenjsko dobo RRF do leta 2026. Načrt predlaga projekte na vseh sedmih evropskih zastavonoših območjih.

Načrt za okrevanje in odpornost Slovenije


Slovenija je v načrtu, ki ga je vložila, zaprosila za skupno 2.5 milijarde evrov podpore v okviru RRF, ki vključuje 1.8 milijarde € nepovratnih sredstev in 700 milijonov evrov posojil.
Slovenski načrt je strukturiran okoli štirih prioritetnih stebrov: zeleni prehod; digitalna transformacija; pametna, trajnostna in vključujoča rast; zdravje in blaginja, vključno z investicijami in reformami v dolgotrajno oskrbo in socialna stanovanja. Projekti v načrtu zajemajo celotno življenjsko dobo RRF do leta 2026. Načrt predlaga projekte na vseh sedmih evropskih vodilnih območjih.

Naslednji koraki


Komisija bo načrte ocenila v naslednjih dveh mesecih na podlagi enajstih meril iz uredbe in njihovo vsebino prenesla v pravno zavezujoče akte. Ta ocena bo zlasti vključevala pregled, ali načrti prispevajo k učinkovitemu reševanju vseh ali znatnih podskupin izzivov, določenih v ustreznih priporočilih za posamezne države, izdanih v okviru evropskega semestra. Komisija bo tudi ocenila, ali načrti najmanj 37 % odhodkov namenjajo investicijam in reformam, ki podpirajo podnebne cilje, in 20 % digitalnemu prehodu.
Svet bo imel praviloma štiri tedne časa, da sprejme predlog Komisije za Izvedbeni sklep Sveta.
Odobritev načrtov Sveta bi utrla pot za izplačilo 13 % predfinanciranja tem državam članicam. Za to velja začetek veljavnosti Sklepa o lastna sredstva, ki ga morajo najprej potrditi vse države članice.
Komisija je zdaj prejela skupno 13 načrtov za okrevanje in odpornost, od Belgije, Danske, Nemčije, Grčije, Španije, Francije, Italije, Latvije, Luksemburga, Avstrije, Portugalske, Slovenije in Slovaške. Še naprej se bo intenzivno ukvarjalo s preostalimi državami članicami, da bi jim pomagale uresničevati kakovostne načrte.