Ministrstvo odobrilo sofinanciranje gradnje nove OŠ Ane Gale Sevnica

Občina Sevnica je na javni razpis Ministrstva za šolstvo in šport za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v proračunskem obdobju 2021–2024 prijavila projekt izgradnje nove Osnovne šole Ane Gale Sevnica in prejela sklep o odobritvi sofinanciranja projekta v višini 1.097.000 evrov. Projekt je za izvedbo načrtovan v letih 2022 in 2023, do pričetka izvedbe je potrebno zagotoviti še vso projektno dokumentacijo.

osnovna sola ane gale1

 

V obstoječi šolski stavbi OŠ Ane Gale Sevnica primanjkuje površin, specializiranih učilnic, veliko je arhitekturnih ovir, v objektu ni dvigala, poleg tega je objekt energetsko potraten. Občina Sevnica je na podlagi potreb po novih, sodobnih prostorih, pridobila projektne pogoje in pripravila idejno zasnovo projekta izgradnje nove šole ob sevniški šoli in enoti Vrtca Kekec – z rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo obstoječe stavbe vrtca. Ob izgradnji vseh prostorov za potrebe šole z učilnicami in vsemi spremljajočimi prostori za izvedbo programov bi hkrati ohranili dva oddelka vrtca ter celovito uredili širšo okolico s parkirnimi površinami. Ocenjena vrednost projekta je 2,3 milijona evrov.

 osnovna sola ane gale2

V preteklih tednih je bil izveden javni razpis za izbor pripravljavca projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pogodba z izbranim izvajalcem, TMD Invest d.o.o. iz Ptuja, bo podpisana prihodnji teden.

osnovna sola ane gale3

Cilj je, da bo gradbeno dovoljenje pridobljeno do konca leta 2021, sledi pridobitev novelacije investicijske dokumentacije in nato objava javnega razpisa za izbor izvajalca gradnje objekta. Pričetek izvedbe na terenu je načrtovan v juniju 2022, selitev v prostore nove šole pa je načrtovana jeseni 2023.

 osnovna sola ane gale4

Vse predšolske in šolske občinske investicije so odraz s strani Občinskega sveta Občine Sevnica sprejete strategije šolske in predšolske vzgoje ter načrta razvoja potrebnih investicij na vseh lokacijah na območju celotne občine.