Pri varovanju javnih shodov je na prvem mestu varnost vseh! Pisni izjavi Policijske uprave Ljubljana in Zdravstvenega
inšpektorata, ki sta bili podani dne 27. 5. 2021 ob 12.3 uri glede shoda, ki bo 28. 5. 2021 potekal v Ljubljani.

policija

Policijski inšpektor Policijske uprave Ljubljana Boštjan Skrbinšek - Javornik

V zadnjih dneh policija zaznava različne pozive za udeležbo na javnem shodu v petek 28.5.2021 v centru mesta Ljubljana. Javni shodi so dovoljeni ob upoštevanju medosebne razdalje in ostalih priporočil NIJZ za omejevanje širjenja nalezljive bolezni COVID- 19. Seveda pa predhodno obstaja obveznost organizatorja, da shod prijavi na pristojni policijski postaji oziroma upravni enoti. Do sedaj shod ni bil prijavljen.

To pomeni, da tudi ni organizatorja, ki bi z rediteljsko službo poskrbel za varno odvijanje shoda. V skladu z zakonom v takšnih primerih za red na shodu skrbijo policisti. Udeležence, ki se shoda nameravajo udeležiti pozivamo, naj spoštujejo njihova navodila. Na shod ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov (palice, orodje, pirotehnika in drugi podobni nevarni predmeti).

Območje bo videonadzorovano, gibanje v okolici državnega zbora in vlade pa omejeno.

Pričakujemo, da bo shod kljub temu, da ni prijavljen potekal mirno ter da bodo udeleženci svoja stališča izražali na miren in dostojanstven načinbrez žaljivih transparentov in retorike. V primeru, da pride do posameznih incidentov, svetujemo, da se udeleženci distancirajo od njih, se umaknejo ter pri tem upoštevajo navodila policije.

Svetujemo, da udeleženci na shod ne prihajajo z otroki. Prav tako odsvetujemo udeležbo ranljivejšim skupinam oseb (npr. starejši, nosečnice, invalidi..), katerih varnost je lahko v primeru hujših kršitev še dodano ogrožena.

Policija se zaveda pomena pravice do mirnega zbiranja in izražanja stališč. Zato organizatorje pozivamo, naj shode prijavijo in poskrbijo za varnost udeležencev. Udeleženci pa naj to pravico, v dobrobit vseh, uveljavljajo mirno in strpno.

 

Predstavnica Zdravstvenega inšpektorata Deana Potza:

Zdravstveni inšpektorat RS bo na jutrišnjih protestih sodeloval s policijo pri zagotavljanju spoštovanja predpisanih ukrepov za omejevanje širjenja koronavirusa.
Naprošamo vas, da ravnate odgovorno in vse predpisane ukrepe spoštujete. Pozivamo k ohranjanju medosebne razdalje in nošenju zaščitnih mask povsod
tam, kjer razdalje ni mogoče ohranjati. Le dosledno spoštovanje nam bo namreč omogočilo izhod iz epidemije.


REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
POLICIJA