Sevnici priznanje za najbolj varno občino! Občina Sevnica uspešnost dela preverja na različnih področjih, tudi v sklopu raznih ocenjevanj. Že drugič v zadnjih petih letih je postala prejemnica prestižne »Slovenske velike nagrade varnosti« oziroma »Slovenian Grand Security Award«, in sicer nagrade za najbolj varno mesto v letu 2020 v kategoriji majhnih in srednje velikih občin.

priznanje obcina sevnica2


Nagrade za dosežke s področja korporativne varnosti vsako leto podeljuje Institut za korporativne varnostne študije v sodelovanju s Slovenskim združenjem korporativne varnosti. Kot so sporočili organizatorji, gre za prestižno nagrado s področja varnosti v Sloveniji, ki se podeljuje izbranim institucijam in posameznikom za njihov inovativni prispevek na področju razvoja in uveljavljanja varnosti.
Uradna podelitev nagrad je potekala v sredo v Ljubljani, v okviru Dnevov korporativne varnosti 2021. Priznanje je bilo vročeno županu Srečku Ocvirku, ki se je konference udeležil skupaj s poveljnikom štaba Civilne zaščite občine Sevnica Mitjo Udovčem.
Foto: ICSinstitut

 

»Med ključnimi vidiki varnosti je socialna varnost in povezanost občanov, hkrati pa tudi povezanost različnih služb in organizacij, ki v lokalnem okolju skrbijo vsaka za svoje področje varnosti – od policije, gasilcev, zdravstvenih delavcev in drugih služb v sistemu zaščite in reševanja. Zaradi izjemno hitrega tehnološkega razvoja je v ospredju javne varnosti vse bolj tudi pomen kibernetske varnosti. Prejeto priznanje je pohvala in hkrati zelo odgovorna zaveza, da se vsak dan znova povezano trudimo omogočati varno bivanje, življenje in delo. Ocenjujem, da je prav medsebojna povezanost in izmenjava ključnih informacij med odgovornimi službami za varnost enako pomembna, kot sta pomembna dobra infrastruktura in nadzor,« je po prejemu nagrade povedal župan Občine Sevnica.

Med projekti na področju lokalne varnosti v občini Sevnica so podeljevalci nagrade izpostavili aktivnosti na področju zagotavljanja večje varnosti z vključevanjem različnih družbenih struktur (šole, vrtci, starejše, aktivno prebivalstvo) in obravnavo raznolikih področij izvajanja aktivnosti (med njimi osebna varnost, varne šolske poti, promet, socialna in zdravstvena varnost). Z investicijami občina dosega neposredne in posredne učinke, ki se odražajo na varnosti. Promovira varnost in osvetljuje varnostno problematiko z dogodki, prireditvami in predstavami, kot so lutkovne predstave o varnosti v prometu za otroke, izvaja dobre medijske prakse obveščanja o pomenu varnosti. V občini deluje socialno-varnostni sosvet kot primer dobrega sodelovanja med vsemi ustanovami, kar pomembno prispeva k skupni varnosti v širšem sistemu varnosti in zaščite.
S področja izvajanja občinskega programa varnosti so podeljevalci v obrazložitvi priznanja Občini Sevnica izpostavili zagotavljanje večje cestno-prometne varnosti, razširitev javne mreže defibrilatorjev, upravljanje z varnimi točkami, vse šole v občini so veliko pozornosti posvečale varnosti na področjih prometne varnosti, varnosti na spletu, v šoli in skrbi za zdravje. Izpostavili so tudi uporabo slogana »Ostanite zdravi in povezani na daljavo«, ki ga je občina skupaj s sloganom za splošno varnostno tematiko izpred nekaj let »Mislimo varno, ravnajmo varno, bodimo varni« uporabila za dodatno spodbujanje prebivalcev pri spoštovanju ukrepov proti širjenju covida-19. Izpostavili so tudi pomen zavedanja o pomenu informacijske varnosti za zaposlene v občinski upravi z izobraževanjem zaposlenih o izpostavljenih in aktualnih kibernetskih nevarnostih. Še posebej pa tudi izkazano solidarnost v času epidemije in v silovitem neurju s točo, ki je prizadelo občino.
Nagrajenci so bili letos sicer izbrani v petih kategorijah, poleg najbolj varnega mesta in občine pa so izbirali še najbolj varno podjetje, korporativno varnostnega menedžerja leta, najbolj inovativno varnostno rešitev in inovativno medijsko promocijo varnosti, podeljeni pa sta bili tudi nagradi za življenjski prispevek na področju korporativne varnosti.

 

Javni razpisi s področij kmetijstva, turizma in gospodarstva
Po zaključenih razpisnih postopkih povzemamo rezultate letošnjega javnega razpisa za kmetijstvo. Izplačevanje sredstev se izvršuje na podlagi predloženih zahtevkov za že realizirane investicije. Na podlagi javnega razpisa so razdeljena vsa razpisana sredstva v skupni višini 77 tisoč evrov.
Za področje posodabljanja kmetijskih gospodarstev se v letošnjem letu namenja 24.992,87 evrov, in sicer za sofinanciranje prijavljenih investicij s strani 54 prijaviteljev. Za urejanje kmetijskih površin in pašnikov se namenja 20.000 evrov, in sicer za odobrenih 23 prijav.

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji v višini 7.007,13 evrov se razdeli 4 prijaviteljem. Na javni razpis je prispelo 10 vlog za pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Skupna višina upravičenih stroškov znaša 7.499,99 evrov. Za pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev se namenja 13.000 evrov enemu prijavitelju. Za sofinanciranje ukrepa podpore delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja pa je med 14 prijaviteljev razdeljenih 5.999,94 evrov.
Razpis za podeljevanje kmetijskih štipendij bo, kot vsako leto, objavljen v jesenskem času.
Na letošnji javni razpis s področja turizma, ki je prav tako zaključen, je prispelo 18 prijav, število odobrenih prireditev je 24. Razdeljena so vsa sredstva, in sicer 13.026,99 evrov.
V sklopu javnega razpisa za gospodarstvo, ki je bil odprt do 20. maja 2021, trenutno poteka ocenjevanje vlog. Prejetih je bilo skupno 29 vlog. Razpisna kvota znaša 76 tisoč evrov.

Na novinarski konferenci predstavili monografijo Sevniška salamiada – 60 let
Društvo salamarjev Sevnica v letošnjem letu praznuje 60 let delovanja. Pomemben znanilec jubileja, ki je prizadevanja in dosežke številnih generacij za vedno zapisal v družbeno zgodovino, je novo izdana monografija »Sevniška salamiada – 60 let« avtorja Oskarja Zorana Zeliča, ki jo je izdalo sevniško društvo salamarjev.
Monografija, ki obsega celovito predstavitev nastanka salamijade, njenega razvoja in ljubiteljskega delovanja sevniških salamarjev, je bila premierno predstavljena na včerajšnji novinarski konferenci v atriju sevniškega gradu v soorganizaciji Občine Sevnica, KŠTM Sevnica, Kmečke zadruge Sevnica in Društva salamarjev Sevnica.

Napredek v stalnosti kakovostne izdelave salam je sevniško salamijado popeljal na mesto tako najstarejše kot tudi najpomembnejše salamijade v Sloveniji. Partnerstvo s tujimi mesti, ki imajo podobna ocenjevanja in festivale, pa je prineslo široko prepoznavnost in vpetost v mednarodni prostor.

Predsednik Društva salamarjev Sevnica Zdravko Mastnak je predstavil poudarke društvenega dela, avtor monografije Oskar Zoran Zelič je predstavil novo knjižno delo in vsebine monografije, direktor Kmečke zadruge Sevnica Janko Skube pa je spregovoril o sodelovanju med društvom in zadrugo tudi v povezavi s krepitvijo prepoznavnosti tradicionalne sevniške salame.
Župan Srečko Ocvirk in direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek sta se osredotočila predvsem na povezovanje prepoznavnosti sevniške salame v širšo turistično ponudbo občine Sevnica, s poudarkom na prihajajočih dogodkih, med njimi Festivala modre frankinje in Festivala Sevniško grajsko poletje 2021.

 

Čebelarska zveza Slovenije vročila priznanje Občini Sevnica
Na obisku Sevnice je bila v tem tednu Čebelarska zveza Slovenije. Njen podpredsednik Marko Alauf je županu Srečku Ocvirku ob tej priložnosti izročil priznanje za doseženo tretje mesto na izboru čebelam prijaznih občin, KŠTM Sevnica pa je goste povabil na ogled dela novega vodenega doživetja – Medene ture.

 

Občina Sevnica pomen čebelarstva krepi z različnimi aktivnostmi: izvaja trajnostne okoljske ukrepe, skrbi za ustrezne krajinske ureditve in zasaditve medovitih rastlin, nudi podporo promociji izdelkov in lokalno pridelani hrani, ozavešča občane, izvaja razne izobraževalne vsebine, omogoča delovanje sevniške tržnice s stalno prisotnostjo lokalno pridelanega medu in še mnogo več.
V sodelovanju s čebelarsko vodnico Carmen Klepej so na KŠTM Sevnica Medeno turo zasnovali po tem, ko je Sevnica konec preteklega leta prejela naziv čebelam prijazna občina, premierno pa je bila predstavljena 20. maja, na svetovni dan čebel. Pri oblikovanju ture so imeli pester nabor vsebin, saj je območje občine Sevnica že od nekdaj močno povezano tudi s tradicijo čebelarjenja in medičarstva.