PU Nova Gorica - izjava za javnost o varnostnem dogodku na Vogrskem

Varnostni dogodek na Vogrskem z dne 7.7.2019 z uporabo strelnega orožja – izjava za javnost! OKC PU Nova Gorica je v nedeljo 7. julija 2019, okoli 17.30 ure, prejel obvestilo občanke, da je ob cesti na izvozu Vogrsko opazila okrvavljenega moškega, ki je želel pomoč, drugi moški pa je sedel v bližnjem taksi vozilu.

Kmalu zatem je sledilo še dodatno obvestilo
OKC PU s strani druge občanke, s podobno vsebino. Policista Policijske postaje Nova
Gorica sta takoj intervenirala na kraju, kjer sta našla moškega, voznika taksija, ki je bil
telesno poškodovan in je krvavel po vratu. Na kraj je bilo napoteno reševalno vozilo.
Voznik je povedal, da ga je napadel moški, ki je takrat sedel v bližnjem taksi vozilu.

 

Policista sta z namenom prijetja osumljenca kaznivega dejanja pristopila k taksi vozilu in
moškega večkrat pozvala, da izstopi iz vozila in se uleže na tla. Ker se na pozive v
slovenščini ni odzival, sta to večkrat ponovila v angleškem jeziku, ki pa ga je osumljenec
očitno razumel, saj je v nadaljevanju v angleščini tudi odgovarjal oz. grozil. Policista sta
ocenila, da gre za nevaren postopek, zato sta postopek varovala s službeno pištolo.

 

Osumljenec se je na pozive odzval z grožnjami policistoma, med ostalim je v angleščini
izrekel besede "ubijta vidva mene, sicer bom jaz vaju" in večkrat omenjal tudi besedo
Alah. Ko je izstopil iz vozila, je policist najprej hotel uporabiti plinski razpršilec, vendar je
osumljenec z olfa nožem v roki stekel proti njemu z namenom, da ga napade. Policist se
je ob tem opotekel in se lahko telesno poškodoval. Drugi policist, ki je varoval postopek
je izstrelil opozorilni strel v varno smer, ker pa se osumljenec ni ustavil, ga je zaradi
odvrnitve napada na policista, ustrelil v nogo (zadel ga je v spodnji del noge). S tem je
osumljenca onesposobil, policista pa sta mu odvzela nož in uporabila sredstva za
vezanje in vklepanje, vklenila sta mu roke na hrbtu. Osumljenec je bil takoj odpeljan v
šempetrsko bolnišnico.

 

Glede na do sedaj ugotovljene okoliščine je osumljeni v Slovenijo vstopil iz Italije na
območju bivšega Mednarodnega mejnega prehoda Vrtojba. Okoli 17. ure je namreč
vstopil v bližnjo trgovino in glede na dejstvo, da je bil brez telefona, je od prodajalke
zahteval, da mu pokliče taksi. Prodajalka je tako poklicala taksista iz Nove Gorice. Ob
začetku prevoza v smeri Ljubljane je taksist ugotovil, da osumljeni pri sebi nima denarja.
Ker mu prevoza do Ljubljane ne bi mogel plačati, taksist ni bil pripravljen opraviti
prevoza in je z vozilom na prvem izvozu Vogrsko zapeljal iz hitre ceste H4. Takrat ga je
osumljeni v vozilu napadel s tapetniškim olfa nožem in ga ranil po vratu. Voznik se je
napadu najprej ubranil s prijemom za osumljenčeve roke, nato pa zbežal iz vozila.
Osumljenec je najprej od voznika zahteval ključe taksi vozila, da se odpelje naprej v
smeri Ljubljane. Ker je voznik taksija stekel stran od vozila, je osumljenec odšel nazaj v
vozilo, pod volanom staknil žice električne napeljave in poskušal vozilo spraviti v pogon.
Takrat sta na kraj že prispela policista, nakar je sledil že opisani dogodek prijetja
osumljenca.

 

O dogodku sta bila obveščena dežurni preiskovalni sodnik OS Nova Gorica in dežurna
okrožna državna tožilka ODT Nova Gorica. Zoper osumljenca je bilo odrejeno policijsko
pridržanje na podlagi Zakona o kazenskem postopku, ki se trenutno izvaja v Bolnici
Šempeter, kjer je osumljeni po nočnem operativnem posegu še vedno v oskrbi.

 

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Nova Gorica so opravili ogled kraja in
ostala preiskovalna dejanja v smeri utemeljitve sumov kaznivega dejanja lahke telesne
poškodbe, povzročene z nevarnim orodjem na škodo voznika, kaznivega dejanja
poskusa odvzema motornega vozila in kaznivega dejanja preprečitve uradnega dejanja
ali maščevanje uradni osebi po Kazenskem zakoniku. Zoper osumljenca zbiramo
obvestila tudi v smeri kršitev Zakona o tujcih.

 

Osumljeni je 26-letni državljan Iraka. Njegov status v državah EU se še vedno intenzivno
preverja, saj je bil osumljeni ob prijetju namreč brez osebnih dokumentov, denarja in
brez GSM telefona. V stiku smo z varnostnimi organi vseh evropskih držav, želimo
ugotoviti podatke o kraju in načinu vstopa osumljenca v države EU oz. v Schengensko
območje, prav tako o njegovih nastanitvah v posameznih državah EU. Iz do sedaj zbranih
podatkov izhaja, da se je več let zadrževal v Nemčiji, nato v Franciji in nazadnje nekaj
mesecev v Italiji.

 

Glede na sedaj zbrane ugotovitve sta policista pravilno ocenila okoliščine postopka in
glede na Katalog standardov policijskih postopkov, le tega ocenila kot nevarnega. Zato
sta postopek tudi varovala s službeno pištolo. Policist je strelno orožje uporabil
strokovno in zakonito, s ciljem odvrnitve sočasnega protipravnega napada, s katerim je
bilo ogroženo življenje policista. Kot je običajno v takih primerih, bo generalna
direktorica Policije, v skladu s 133. členom Zakona o nalogah in pooblastilih policije,
imenovala komisijo, ki bo še dodatno preverila okoliščine uporabe tega prisilnega
sredstva.

 

 

OKC PU Nova Gorica