Občinske novice Občine Sevnica petek, 5. junij 2020

Obnova mostu v Križišču! V sklopu rednega letnega vzdrževanja občinskih cest je javno podjetje Komunala Sevnica v teh dneh zaključilo z obnovitvenimi deli mostu čez reko Mirno v Križišču na lokalni cesti 372281 Križišče–Hinjce.

most

Zaradi dotrajanosti lesene voziščne konstrukcije mostu je bila obnova načrtovana že v zimskih mesecih. Zaradi epidemije COVID-19 naročen les ni bil dobavljiv, zato je bila sanacija mostu izvedena v maju. Iz varnostnih razlogov so bila v vmesnem času izvedene začasne rešitve, ki so preprečile morebitne poškodbe na vozilih pri vožnji čez most.


Obnovljen most (foto: Komunala Sevnica)

 

V sklopu sanacije so bili odstranjeni dotrajani leseni tramovi. Novi tramovi so iz hrastovega lesa. Za izravnavo so bile uporabljene smrekove deske, za dodatno zaščito lesa pa so bile nameščene še kovinske plošče. Na novo je pobarvana zaščitna ograja, na tem odseku so postavljeni tudi novi cestno-prometni znaki.

 

Rekonstrukcija odseka regionalne ceste Breg–Sevnica–Brestanica
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo je sprejela pobudo Občine Sevnica za razširitev ureditve cestno-prometne infrastrukture na Bregu. V že pripravljeno dokumentacijo za ureditev mostu čez Podvinski potok je dodana tudi projektna naloga za ureditev širšega cestnega odseka proti Sevnici.

Gre za odsek v križišču cest Radeče–Breg, Breg–Sevnica–Brestanica in Breg–Jurklošter. V sklopu rekonstrukcije območja je poleg razširitve cestišča predvidena tudi izgradnja enostranskega hodnika za pešce in ureditev cestne razsvetljave na Bregu od Podvinskega potoka proti Sevnici do konca vasi Breg.

Projekt je v fazi izdelave naročila izvedbene dokumentacije.

 breg


Križišče cest Radeče–Breg, Breg–Sevnica–Brestanica in Breg–Jurklošter


Most čez Podvinski potok

 potok

Varneje na motorju
Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občin Brežice, Krško, Kostanjevica na Krki in Sevnica v sodelovanju s Policijsko upravo Novo mesto, Zdravstvenim domom Krško, podjetjem Avto Krka d.o.o. in Raceladom CVV Krško vabijo na preventivno akcijo za motoriste, ki je namenjena osveščanju na nevarnosti, s katerimi se soočajo motoristi v cestnem prometu. Dogodek bo potekal jutri, od 9.30 do 16.00 na krškem Racelandu, v primeru slabega vremena pa 13. junija.

 

 motorist

 

Dobrodelni & odgovorni BBQ & BEER Fest Sevnica 2020
Rotaract klub Sevnica in Študentski klub Sevnica danes pri sevniškem bazenu organizirata tradicionalni BBQ & BEER Fest.

Dobrodelni dogodek bo zaradi aktualnih razmer nekoliko drugačen od preteklih sevniških festivalov žara in piva. Namesto večernega druženja ob živi glasbi in dobri hrani bodo obiskovalci lahko poskusili ameriške specialitete z žara in lokalno craft pivo že od 10. ure naprej.

 

 

Občinska uprava Občine Sevnica