Občinske novice Občine Sevnica petek, 17. julij 2020

Rekonstrukcija lokalne ceste Sevnica-Drožanje-Metni Vrh

zabjek

V prejšnjem tednu se je pričela izvajati rekonstrukcija najbolj poškodovanega dela lokalne ceste Sevnica-Drožanje-Metni Vrh, in sicer na odseku od odcepa Ostrešje do odcepa Prešna Loka, v skupni dolžini 560 metrov. Posedanje cestišča in dotrajanost asfalta sta že onemogočala normalno prevoznost cestišča. Rekonstrukcija zajema zamenjavo spodnjega ustroja vozišča, ureditev odvajanja meteornih in zalednih voda, razširitev ter ponovno asfaltacijo. Zaključek gradbenih del je predviden v mesecu septembru.

 zabjek2

 

 

Na Orehovem izgradnja novega vodovoda za zaselek Legoje

V naselju Orehovo, na območju zaselka Legoje, se je pričela izgradnja vodovoda s skupno osmimi priključki. Zaselek po bo končani izgradnji priključen na javni vodovod Sevnica preko Zajčje gore, saj zaradi nadmorske višine objektov direktna priključitev na javni vodovod ni možna. Tako bo z Zajčje gore po izvedbi voda po novem cevovodu dotekala v manjši razbremenilnik, ki bo zagotavljal ustrezne pritiske in akumulacijo nekaj kubičnih metrov vode. Iz razbremenilnika bo voda gravitacijsko oskrbovala nižje ležeče porabnike vode novo zgrajenega vodovodnega sistema v Legojah.

ledgonje1

Skupna dolžina izgrajenega cevovoda je približno en kilometer in vključuje tudi izgradnjo manjšega vodohrana. Investicija bo predvidoma zaključena do konca julija.

 ledgonje

 

Kinološko društvo Posavje ureja vadbeni poligon

posavje
Kinološko društvo Posavje redno vzdržuje okolico poligona, na katerem se tedensko odvijajo aktivnosti društva. Cilj društva je, da v svoje vrste pritegne čim več lastnikov psov in drugih zainteresiranih in jim posreduje vse potrebne osnovne informacije, ki jih kot lastniki psov potrebujejo. Poleg tega želijo ustvariti strokovni kader za potrebe širjenja kinologije v športne in druge koristne namene. Doseči želijo najvišjo stopnjo kinološke dejavnosti po modernih metodah dela, strokovnih pravilnikih in sklepih strokovnih organov Kinološke zveze Slovenije in drugih strokovnih organizacij. Društvo zgledno skrbi za vadbeni poligon in okolico. V sodelovanju z Občino Sevnica so uredili dodatno zaščitno ograjo poligona in postavili brunarico za shranjevanje didaktičnih igral in pripomočkov, ki jih potrebujejo za učni proces, igro in usposabljanje psov.

Predsednikova zahvala zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je zaposlenim na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva 15. julija 2020 vročil repliko Jabolka navdiha. V nagovoru ob predaji priznanja je predsednik poudaril, da so bili zaposleni na področju dejavnosti komunalnega gospodarstva v času epidemije koronavirusne bolezni nepogrešljivi in dela niso odložili niti takrat, ko je večina države obstala. Dejavnosti ravnanja z odpadki, oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadne vode, urejanja in čiščenja javnih površin ter pogrebne in pokopališke dejavnosti so namreč potekale ves čas, zato so bili vsi zaposleni pomemben in zanesljiv člen pri preprečevanju širjenja okužb. V znak hvaležnosti za njihov nenadomestljiv prispevek v času premagovanja epidemije, jim je predsednik izročil repliko tega priznanja. V imenu vseh je repliko priznanja prevzel Miran Lovrič, predsednik Zbornice komunalnega gospodarstva pri Gospodarski zbornici Slovenije.
Posebne slovesnosti so se udeležili zaposleni v dejavnostih komunalnega gospodarstva, ki so se v času trajanja epidemije na svojih področjih posebej izkazali, med njimi tudi predstavniki Komunale Sevnica. Prejem priznanja, ki je sicer splošno in namenjeno vsem zaposlenim na področju komunalnega gospodarstva pa je priložnost, da se kot posamezniki in kot skupnost zavedamo pomena vseh tistih služb, ki so skrbele, da je v času epidemije življenje vendarle teklo naprej.

posavje1

Umetniško ustvarjanje v Krmelju

20200710 212801 a

Pretekli teden se je v Krmelju odvijala zanimiva dvodnevna likovna delavnica v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, območne izpostave Sevnica in Zveze kulturnih društev Sevnica. Na delavnici, ki je potekala pod mentorstvom prof. Elene Sigmund, je ustvarjalo enajst udeležencev. V umetniškem stilu pop art so ustvarjali portret znane Sevničanke Melanie Trump. Pop art slog je poln barv, svetlobe, živahnosti, energije in veselja, zato je še posebej blizu mladim. Že v svojem imenu nosi besedo umetnost, zato je njegov glavni namen presenečati, kar je uspelo tudi likovnim ustvarjalcem na delavnici.

 20200710 184721 a

 

Tradicionalna prireditev Košnja na Lisci bo letos le košnja

Tradicionalna julijska prireditev Košnja na Lisci, ki prikazuje običaj ročne košnje in spravila sena je osrednja prireditev etnološko-folklornega značaja na travnikih na vrhu Lisce. Ta družabni dogodek, ki obiskovalcem sicer ponuja možnost pristnega doživetja košnje in številne spremljevalne dogodke, bo v tem letu zaradi nevarnosti širjenja novega koronavirusa potekal v okrnjeni obliki. Na travnikih bo tako v soboto, 18. julija v popoldanskih urah izvedena le košnja travnikov, saj je trava ne glede na nastalo situacijo dozorela in jo je potrebno pokositi. Druženje in vse ostale aktivnosti organizator Kulturno, športno in turistično društvo Blaž Jurko Razbor za letos odpoveduje.

Občinska uprava Občine Sevnica