Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Vzdrževanje in urejanje javnih objektov

logoradio sevnica profil facebook1480

Občina Sevnica proračunska sredstva redno vlaga v vzdrževanje in urejanje javnih objektov. Tako je bila v letošnjem letu izvedena ureditev večnamenskega doma na Artem, zamenjava strehe z barvanjem napušča je potekala v domu krajanov na Kompolju, zaključena je tudi sanacija ogrevalnega sistema in zamenjava kotla v Kulturnem domu v Krmelju.

Izvedena je bila preureditev sanitarij v mrliški vežici v Gabrijelah. Barvanje napušča, oken, vrat in fasade je potekalo na mrliški vežici Šentjur na Polju, kjer je bila izvedena tudi preplastitev okolice. Zunanja vzdrževalna dela, med njimi ureditev strehe, vetrolova, fasade, sanitarij in ureditev okolice, bodo do septembra zaključena v poslovilni vežici na Studencu.

Za objekt Clann v Loki pri Zidanem Mostu, ki je namenjen javnim in družbenim potrebam zagotavljanja prostora za skladiščenje in arhiviranje, je bila zagotovljena požarna voda.

 

Aktualne posodobitve cestne infrastrukture

Vsakoletne posodobitve cestne infrastrukture so stalnica občinskega proračuna. V letošnjem poletju Občina Sevnica poleg rednega vzdrževanja investira v urejanja več odsekov lokalnih cest v krajevnih jedrih, skupaj z umestitvami hodnikov za pešce in javno razsvetljavo, kar bistveno pripomore k višanju prometne varnosti.

Aktualnim ureditvam odsekov v Lončarjevem Dolu, v Boštanju proti dolini potoka Grahovica in na relaciji Drožanje–Metni Vrh se bo v kratkem pridružil še projekt rekonstrukcije kanalizacije v Prvomajski ulici v Sevnici, ki bo zajemal tudi ureditev lokalne ceste na odseku od zdravstvenega doma do križišča nad Kopitarno Sevnica v skupni dolžini približno 400 metrov. V načrtu je obnova vozišča in pločnika ter naprav za odvodnjavanje, ureditev križišč in priključkov, gradnja pločnika na drugi strani ceste, ureditev komunalnih vodov, zlasti kanalizacije pri Zdravstvenem domu Sevnica, in cestne razsvetljave.

Infrastrukturni posegi v okolje, še posebej, kadar potekajo na območjih strnjene poselitve, za krajane zagotovo predstavljajo obremenitev, zahtevajo pa veliko strpnosti in prilagajanja tudi vseh uporabnikov cest, kjer se dela izvajajo.

 

Javni posvet za OPPN za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti

Občina Sevnica vabi zainteresirano javnost na javni posvet pri oblikovanju izhodišč pred pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za večstanovanjsko gradnjo ob Planinski cesti v Sevnici. Območje načrtovanega občinskega podrobnega prostorskega načrta obsega gradnjo večstanovanjske stavbe, ureditev parkirišča za stanovalce in novega dovoza s Planinske ceste s pripadajočimi zunanjimi ureditvami ter gradnjo nove oziroma rekonstrukcijo obstoječe gospodarske javne infrastrukture.

Javni posvet bo v torek, 4. avgusta, ob 17. uri v Kulturni dvorani Sevnica. Namenjen je zainteresirani javnosti in nosilcem urejanja prostora, da podajo morebitne pripombe in strokovne usmeritve za pripravo izhodišč pred pripravo osnutka OPPN.

Osnutek izhodišč za pripravo OPPN je javno objavljen na spletni strani Občine Sevnica. Ogled osnutka izhodišč je možen tudi v prostorih Oddelka za okolje in prostor.

 

S starodobnimi traktorji po Sloveniji – danes v Tržišču

Iz Sevnice so se na pot po mejah države prejšnji petek, 24. julija, odpravili trije občani, vozniki starodobnih traktorjev, Janez Stušek, Miro Kukec in Branko Zupančič iz Tržišča. Vsem, ki so jih srečevali na poti, so prenašali izobraževalno in promocijsko noto; svoje traktorje namreč vidijo kot simbol kmetijstva in samooskrbe, hkrati pa so skrbeli za promocijo domače občine kot turistične destinacije.

Pot po Sloveniji se zaključuje danes, 31. julija, s priložnostnim sprejemom pri prostorih društva Oldtimer Hrast-Tržišče pri železniški postaji v Tržišču.

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje lxwtambf Pomagajte nam preprečiti SPAM!