Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Popis škode na stvareh po neurju

sevnica

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se je pričel popis oziroma ocenjevanje škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja z vetrom in točo 30. avgusta 2020. Popis bo izvajala občinska komisija po kriterijih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, informacije o sistemu in načinu popisa pa podajamo v nadaljevanju.

Oškodovanci naj za popis škode najprej pokličejo na Občino Sevnica na telefonsko številko 07 81 61 217, in sicer od 11. do 18. septembra 2020 v času od 8. do 13. ure, ter sporočijo sledeče podatke: ime in priimek oškodovanca, naslov prebivališča, lokacijo poškodovanih objektov, predmet škode, kontaktno telefonsko številko in e-naslov.

Škodo na naslovu vsakega prijavitelja/oškodovanca si bo na terenu ogledala občinska komisija, ki se bo predvidoma najavila dan pred ogledom.

Zaradi čim učinkovitejšega popisa škode na terenu naj oškodovanci pripravijo naslednje podatke: parcelno številko, na kateri stoji poškodovani objekt, podatek o vrsti objekta, letu zgraditve objekta, neto uporabni površini poškodovanega objekta, davčno številko in EMŠO lastnika objekta, obvezne so fotografije o nastali škodi. Občinska komisija bo izvedla popis škode ter vse podatke in oceno škode vnesla v »Obrazec 4 –Ocena delne škode na stavbah, povzročene po naravni nesreči«; obrazec je dostopen tudi na občinski spletni strani.

Na podlagi sklepa Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje se škoda na kulturah rastlinske pridelave ne popisuje. Država je 50-odstotni financer zavarovalnih premij za zavarovanje posevkov, nasadov in plodov, dvojno financiranje pa ni dovoljeno.

Kmetje, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, lahko kot oškodovanci pri davčnem organu v 15 dneh od nastanka škode vložijo zahtevek za odpis ali zmanjšanje prispevkov po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane –ZPKZ (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95).

Škodo na kulturah rastlinske pridelave s stopnjo poškodovanosti je v dneh po neurju ocenila komisija za popis škode v kmetijstvu. Zapisnik o oceni škode po posameznih katastrskih občinah se nahaja na Oddelku za gospodarske dejavnosti Občine Sevnica.

Vlogo za odpis ali zmanjšanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavezanec odda: elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki kot lastni dokument, osebno ali po pošti, insicer na finančni urad, kjer je davčni zavezanec vpisan v davčni register.

Ministrica za kmetijstvo na ogledu posledic uničujočega neurja


Škodo in stanje po neurju si je na terenu v ponedeljek ogledala ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranodr. Aleksandra Pivec skupaj z državnim sekretarjem Damjanom Stanonikom in sodelavci.

 

Obisk se je pričel v Šentjanžu, kjer je župan Srečko Ocvirk predstavil doslej zbrane podatke o nastali škodi, pridobljene na podlagi izvedenih intervencij, ogleda občinske komisije in Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Trenutna ocena škode, ki jo je na objektih in kmetijskih površinah povzročilo neurje, presega tri milijone evrov, dokončna ocena pa bo znana po opravljenem individualnem popisu.

Ministrica se je pogovorila s predstavniki kmetij, katerih površine so bile v neurju med najbolj uničenimi, in se na terenu prepričala o izjemnem obsegu škode. Obiskala je Leskovec v Podborštu, Loko pri Zidanem Mostu in Šentjur na Polju.

Kot je povedala, bodo uradni zbrani podatki osnova za določitev možnih oblik državne pomoči, še posebej tudi o dodelitvi državne pomoči za škodo zaradi vetra. Posebej je izpostavila specifiko škode na površinah kmetij v hribovskih predelih, kjer se že tako soočajo s težjimi obdelovalnimi pogoji.

 

Z ministrom o izzivih na področju skrbi za starejše

Sevnico je v ponedeljek obiskal minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Srečal se je z vodstvom Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca in Občine Sevnica, razprava pa je bila namenjena aktualnim vprašanjem na področju skrbi za starejše.

Minister je najprej obiskal Dom upokojencev Sevnica, kjer sta mu direktorica Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca Darja Cizelj in vodja sevniške enote mag. Nina Mažgon predstavili delo in vsebine.

Nato si je ogledal območje Hrasti, za katero Občina Sevnica v skladu s pristojnostmi pripravlja občinski podrobni prostorski načrt z idejnimi rešitvami za institucionalno varstvo starejših. Dokument v pripravi vsebuje idejnozasnovo, ki jo je pripravil Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca. Načrtovanje –gre tako za javna kot zasebna zemljišča –obsega še stanovanjske objekte in druge objekte družbenih dejavnosti.

Minister je idejo o gradnji novega doma podprl in poudaril, da gre za skupen projekt, ki bo zahteval prizadevanja vseh vključenih akterjev.

V Kulturni dvorani Sevnica je sledilo delovno srečanje, na katerem je minister predstavil izvedene in načrtovane ukrepe za obvladovanje problematike Covid-19 na področju predmetnega resorja, razprava pa je bila namenjena tudi zakonodaji na področju dolgotrajne oskrbe.

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje xilrmwqw Pomagajte nam preprečiti SPAM!