Ureditve na področju družbenih dejavnosti

sevnica

Občina Sevnica veliko investira v objekte predšolske in šolske vzgoje, jih posodablja in ureja. Na vseh šolah so v poletnem času potekala različna obnovitvena, vzdrževalna, investicijska dela, skladno s potrebami in v dogovorih z ravnatelji šol. Med večjimi investicijami v sklopu investicijskega vzdrževanja sta novi tartanski atletski stezi pri Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in Osnovni šoli Tržišče.

 

Izvedenih je tudi več ureditev v sklopu vzdrževanja zunanjih športnih površin, med njimi menjava mreže na golih nogometnega igrišča na Drožanjski ulici v Sevnici, nove gole in koš za košarko ima igrišče na Kompolju, izvedena je bila ureditev manjšega pokritega objekta ob igrišču na Orehovem, nova so otroška igrala v Rovišču pri Studencu. Do konca meseca oktobra bodo nova igrala postavljena še na obstoječi površini pri OŠ Boštanj.

Zbiranje predlogov za sodnike porotnike

Okrožno sodišče v Krškem je v Uradnem listu RS, št. 118/20, z dne 4. 9. 2020, objavilo poziv predstavniškim organom občin, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike za naslednje petletno mandatno obdobje. Občinski svet Občine Sevnica lahko predlaga 22 kandidatov za sodnike porotnike, od tega 5 za mladoletniške prestopke.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pri Občinskem svetu Občine Sevnica bo predloge zbirala še do ponedeljka, 5. oktobra 2020. Pogoji za kandidiranje ter izjava kandidata za sodnika porotnika so objavljeni na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si.

Obisk ministra za javno upravo v Sevnici

V sklopu obiskov slovenskih občin in upravnih enot je danes na obisku v sevniški občini minister za javno upravo Boštjan Koritnik. Program obiska se je pričel na Občini Sevnica, kjer se je minister sestal z županom Srečkom Ocvirkom in v. d. načelnico Upravne enote Sevnica Heleno Guček. V Kulturni dvorani Sevnica sledi še razgovor s predstavniki upravnih ustanov v občini Sevnica, s poudarkom na organizaciji in dostopnosti storitev državnih institucij v občini.

 

Občinska uprava Občine Sevnica