Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

V teh dneh svoj krajevni praznik praznujeta krajevni skupnosti Krmelj in Šentjanž.

sevnica

Vsako leto je krajane in krajanke povezovalo druženje in srečevanje ob celomesečnem programu prireditev. Dogodkov, s katerimi bi počastili krajevni praznik, letos iz vsem znanim razlogov ni bilo možno pripraviti.

Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Krmelj Klementina Žvar in predsednik Sveta Krajevne skupnosti Šentjanž Boštjan Krmelj sta v sodelovanju z Občino Sevnica pripravila elektronsko voščilo, v katerem sta povzela presek celoletnega dela in načrtov za prihodnje. Krajankam in krajanom sta namenila najlepše želje.


18. redna seja Občinskega sveta Občine Sevnica
Občinski svet je na svoji 18. redni seji minulo sredo soglasno sprejel sklep o dobitnikih priznanj Občine Sevnica v letu 2020. Grb Občine Sevnica prejme podjetje Evergreen, prejemnika Zlate plakete Občine Sevnica sta Matjaž Pohar in Jože Lazar, prejemniki Srebrne plakete Občine Sevnica pa Rotary klub Sevnica, Marjan Ločičnik in Mirjana Jelančič. Priznanja Občine Sevnica bo podelil župan Srečko Ocvirk, skladno z zmožnostjo izvedbe glede na epidemiološko situacijo.
Med drugimi točkami dnevnega reda je občinski svet sprejel spremembe in dopolnitve Občinskega lokacijskega načrta za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici. Sprejeli so tudi spremembe in dopolnitve Občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno cono ob HE Boštanj. Potrdili so predloge kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem. Imenovanje sodnikov porotnikov na podlagi predlogov izvede predsednik Višjega sodišča v Ljubljani.

Občina Sevnica in štab Civilne zaščite koordinirata delo služb zaščite in reševanja
S ponedeljkom, 19. oktobrom, je Vlada Republike Slovenije razglasila epidemijo. Občina Sevnica in Štab Civilne zaščite občine Sevnica podrobno spremljata dogajanje in aktualno stanje v zvezi s širjenjem okužb s covidom-19, povezujeta in koordinirata delo različnih služb zaščite in reševanja. Občanke in občane pozivamo k upoštevanju ukrepov za preprečevanje možnosti okužb.
Nabor vseh pomembnih informacij stalno osvežujemo na spletni strani Občine Sevnica pod rubriko https://www.obcina-sevnica.si/koronavirus in preko družabnih omrežij.

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje adeatqnb Pomagajte nam preprečiti SPAM!