Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Občinski praznik občine Sevnica, 12. november, je posvečen ohranjanju spomina na narodnega heroja Dušana Kvedra Tomaža in rešitev aktivistov iz sevniškega zapora med drugo svetovno vojno.

sevnica

Zato na ta dan občinska organizacija Združenja borcev za vrednote NOB vsako leto organizira slovesno polaganje cvetja k spomeniku padlim žrtvam NOB in k spominski plošči na stavbi sodišča v Sevnici.
Letos, prilagojeno razmeram, sta se s položitvijo vencev spominu včeraj poklonila predsednica Občinskega odbora Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica Vladka Blas in župan Srečko Ocvirk skupaj s predsednikom sevniške koordinacije Društva izgnancev Slovenije Vincencem Zalezino. Z recitacijo se je spominu poklonila Jelka Robar. Povezava do posnetka je dostopna na Facebook in spletni strani Občine Sevnica.
Položitvi vencev vsako leto sledi slavnostna seja Združenja borcev za vrednote NOB Sevnica na sevniškem gradu. Zaradi letošnjih razmer organizacija dogodka s podelitvijo priznanj ni bila mogoča, bodo pa priznanja podelili na enem od prihodnjih dogodkov, ko bodo to dopuščale razmere.
Priznanja vsako leto prejmejo posamezniki in organizacije, ki s svojim delovanjem in aktivnostmi odločilno prispevajo k utrjevanju vrednot narodnoosvobodilnega boja in ugledu organizacije. Letos jih je Združenje borcev za vrednote NOB Sevnica potrdilo na korespondenčni seji, prejemniki pa so: Jože Prijatelj, Cvetka Valant, Danijel Kuhar, Stanko Gorenjc, Alojz Bovhan, Marija Lupšina, Vincenc Zalezina in časopis Posavski obzornik.
Ob prazniku občine je župan Srečko Ocvirk pripravil spletno poslanico, v kateri zajema misli o aktualnem dogajanju in delu v preteklem obdobju. Posebno gesto pa je občinskemu prazniku namenila Godba Sevnica, ki je v sodelovanju z Občino Sevnica pripravila glasbeno voščilo. Nagovor župana in glasbeno voščilo sta prav tako objavljena na Facebook in spletni strani Občine Sevnica.
Med vsebinami tega tedna bo jutri, 14. novembra, še spletni ogled razstave fotografij Ljuba Motoreta z naslovom »Sevniških 40«, ki na ogled na ograji med železniško in avtobusno postajo v Sevnici.

 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3

Od 26. oktobra do 24. novembra je v teku javna razgrnitev dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (SD OPN 3). Gre za tretjo obsežno spremembo krovnega prostorskega dokumenta, ki je bil sprejet v letu 2012.
Občina je osrednji nosilec prostorskega načrtovanja, ki zagotavlja ustrezne pogoje za medsebojno skladen in uravnotežen razvoj vseh dejavnosti v prostoru. Prilagajanje krovnega prostorskega akta potrebam posameznikov in gospodarstva je zato ena ključnih nalog na tem področju.
Glede na razmere je Občina Sevnica pripravila spletni prenos javne obravnave, ki je bila izvedena v sredo, 11. novembra, v Kulturni dvorani Sevnica. Posnetek je v celoti dostopen na Facebook strani Občine Sevnica. Vsebinsko predstavitev dopolnjenega osnutka SD OPN 3 je po uvodnih nagovorih župana Srečka Ocvirka in vodje Oddelka za okolje in prostor Romana Perčiča podala predstavnica izdelovalca akta, Ljubljanskega urbanističnega zavoda, dr. Petra Vertelj Nared.
Med razlogi za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega načrta so poleg pobud občanov in razvojnih projektov občine tudi nove strokovne podlage, posegi v območja urejanja državnih prostorskih aktov, spremembe predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter uskladitve z dejansko rabo zemljišč in katastrom. Obravnavano je celotno območje občine, spremembe pa se nanašajo tako na tekstualni kot na grafični del občinskega prostorskega načrta.
V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD OPN 3 lahko svoje pripombe in predloge podajo zainteresirane organizacije in posamezniki. Pripombe in predlogi se lahko podajo z vpisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur, zaželeno po predhodni najavi, oziroma pisno na obrazcu, objavljenem na občinski spletni strani. Dodatne informacije so na voljo na Oddelku za okolje in prostor.
Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče na zadnji dan javne razgrnitve, 24. novembra 2020.
Obrazec za pripombe, karte, seznam parcel, ki se spreminjajo, in druge pomembne informacije so objavljene na občinski spletni strani na povezavi: https://www.obcina-sevnica.si/opn3.
Občina Sevnica bo pripombe in predloge preučila in do njih zavzela stališča, ki jih bo obravnaval in se do njih opredelil občinski svet. Stališča bodo nato objavljena na občinski spletni strani in na oglasni deski občine. Zaključek priprave s sprejemom odloka je načrtovan v sredini naslednjega leta.

 

Štab Civilne zaščite poziva k upoštevanju vseh predpisanih ukrepov

Na redni tedenski koordinaciji se je v torek sestal razširjeni štab Civilne zaščite Občine Sevnica s predstavniki sevniške občine, zdravstvenega doma, gasilske zveze in policijske postaje. Podali so oceno trenutnega stanja na področju obvladovanja problematike covid-19 v sevniški občini.
Kot ena ključnih je bila izpostavljena ocena, da nekoliko nižje stanje okužb ne pomeni tudi boljšega stanja na splošno, saj se hospitalizacije in zapleti pri zdravljenju pojavljajo z zamikom. Zdravstveno osebje je zelo obremenjeno. Edini način za omejitev širjenja okužb je upoštevanje vseh predpisanih ukrepov.

Na področju vzgoje in izobraževanja se izvajajo ukrepi, skladni z navodili pristojnega ministrstva. Nujno predšolsko varstvo poteka na treh lokacijah, in sicer v centralnem vrtcu Ciciban v Sevnici ter v vrtcih v Krmelju in na Blanci.
Občina je v sodelovanju z vrtci, ki so odprti, skladno z upravičenostjo organizirala pripravo brezplačnih toplih obrokov za šolarje v času šolanja na daljavo.
Zbrana in na voljo za uporabo v primeru morebitnega zaostrovanja situacije je logistična oprema za namen vzpostavitve namestitve za covid-19 bolnike za potrebe zdravstva v občini Sevnica.
Med dogovori sestanka je bil tudi ta, da se Štab Civilne zaščite vključi v pomoč Rdečemu križu Sevnica z logistično podporo krvodajalski akciji, ki bo v mesecu decembru.

 

Občinska uprava Občine Sevnica

 

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje drjhocfw Pomagajte nam preprečiti SPAM!