Športnik leta občine Sevnica 2020

Športnik leta je osrednji tradicionalni dogodek v počastitev športnih dosežkov občank in občanov sevniške občine, ki vsako leto poteka v organizaciji Športne zveze Sevnica v sodelovanju z Občino Sevnica in Javnim zavodom za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica.

prejemniki priznanj civilna zascita

Letošnja slovesnost je bila prilagojena aktualnim epidemiološkim razmeram in tako predvajana kot spletni dogodek. Objavljen je na spletni in Facebook strani ter na Youtube kanalu Občine Sevnica.


Predstavljeni so bili prejemnice in prejemniki priznanj v različnih kategorijah. Perspektivni športniki leta 2020 so tenisačica Una Grubešič, kolesarja Katarina Jančič in Grega Podlesnik ter atlet Tomaž Sešlar. Športna ekipa leta je Rokometni klub Sevnica, športna ekipa v mlajših kategorijah pa Strelsko društvo Marok Sevnica. Športnica leta je košarkarica Eva Lisec, športnik leta pa rokometaš Blaž Janc. Ambasador športa je postal Gregor Ficko, športna osebnost Roman Novšak, športni projekt leta 2020 pa razvojno gibanje »Gospod Ficko«. Posebno pohvalo prejmejo člani Strelskega društva Marok Sevnica in Romana Ivačič.


V sklopu spletnega dogodka se zvrstijo nagovori predsednice Športne zveze Sevnica Sare Martinšek, sevniškega župana Srečka Ocvirka in direktorice KŠTM Sevnica Mojce Pernovšek. Spodbudne športne pozdrave v Sevnico pa namenjajo triatlonec Jaroslav Kovačič, nogometaš Robert Berić in telovadec Sašo Bertoncelj.


Obvestilo o razpisu za vpis otrok v vrtce na območju občine Sevnica
Občina Sevnica je skupaj z Vrtcem Ciciban Sevnica in enotami vrtcev Krmelj, Šentjanž in Blanca objavila razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev za šolsko leto 2021/2022.


Vrtci bodo izvajali dnevne programe od 6 do 9 ur, in sicer za otroke prvega in drugega starostnega obdobja. V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program v dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti oz. najmanj 11 mesecev do vstopa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav.
Enotni obrazec za vpis lahko starši dobijo v vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole ali občine. Rok za oddajo je 15. marec 2021.


Simbolna predaja novega gasilskega vozila ob dnevu Civilne zaščite
1. marca smo obeležili dan Civilne zaščite. Po vsem svetu je namenjen ozaveščanju javnosti o njeni vlogi, o življenjsko pomembnem spopadanju z naravnimi ujmami in drugimi nesrečami ter o pomenu solidarnosti ob nesrečah. Prav na dan Civilne zaščite je Gasilska zveza Sevnica v uporabo simbolno prevzela ključe novega gasilskega vozila.
Novo vozilo, ŠKODA Kodiaq 4x4 2.0 Ambiente, je primerno za odziv na intervencije na vseh terenih in v vseh vremenskih razmerah, opremljeno pa je z opremo po tipizaciji gasilskih vozil Gasilske zveze Sevnica (GVZ-1). Uporabljalo se bo za prevoz na intervencije in za druge prevoze v okviru delovanja sevniške gasilske zveze. Sredstva za nakup vozila v skupni višini 36 tisoč evrov so skupaj zagotovili Občina Sevnica, Gasilska zveza Sevnica, Zavarovalnica Triglav in GEN-I.

Podeljena priznanja za strokovno in srčno delo pripadnikov Civilne zaščite
Ob dnevu Civilne zaščite so na državni in regijski slovesnosti vsako leto izročena priznanja Civilne zaščite za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči. Zaradi ukrepov epidemije v tem letu to žal ni mogoče. Smo pa v občini Sevnica skladno z upoštevanjem epidemioloških omejitev pripravili priložnostni dogodek vročitve priznanj.
Občina Sevnica in občinski štab Civilne zaščite sta bila predlagatelja štirih bronastih znakov, ki se podeljujejo posameznikom, skupinam in organizacijam za požrtvovalno in uspešno opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, katerih prejemniki iz sevniške občine so: Simon Šmit, Drago Žnidaršič, Jože Lazar in Karel Tomažin. Vsa odlikovanja potrjujejo zasluge za kakovostno, strokovno in srčno delo pripadnikov Civilne zaščite s področja gasilske dejavnosti.
Zahvalo za požrtvovalno delo je vsem prejemnikom priznanj izrekel župan Srečko Ocvirk skupaj s poveljnikom štaba Civilne zaščite občine Sevnica Mitjo Udovčem, namestnikom poveljnika štaba Borutom Simončičem, regijskim poveljnikom in poveljnikom Gasilske zveze Sevnica Gašperjem Janežičem in predsednikom Gasilske zveze Sevnica Vinkom Knezom.

6. in 20. marca z ribami obogatena ponudba Kmečke tržnice Sevnica
Občina Sevnica skupaj s partnerji izvaja projekt »Riba je in«, katerega cilj je okrepiti zanimanje za oskrbo z ribami in ribjimi izdelki, s tem pa ozaveščati o pomenu rib v zdravi prehrani. Med aktivnostmi projekta bo tudi obogatena ponudba na Kmečki tržnici Sevnica, ki vselej ponuja mavrico dobrot iz lokalnega okolja.

V soboto, 6. in 20. marca, se bodo z razstavo ribjih jedi predstavile članice Društva kmetic Sevnica, Društva podeželskih žena pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, Društva kmetic Brežice in Društva kmečkih žena Arnika. Za obiskovalce bo tako 6. kot 20. marca pripravljenih po 100 brezplačnih paketov ribjih izdelkov – filejev rib in namazov v primerni embalaži.
Projekt »Riba je in« je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Za vsebino je odgovorna Občina Sevnica. Organ upravljanja, določen za izvajanje Operativnega programa za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji 2014–2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Sevniška kmečka tržnica v središču mesta deluje po ustaljenem urniku, skladno z upoštevanjem vseh epidemioloških ukrepov.
Vročitev Prešernovih plaket in priznanj za bogatitev kulture
Zveza kulturnih društev Sevnica vsako leto podeljuje Prešernove plakete in priznanja za pomemben prispevek k bogatitvi kulture v domači občini. Tradicionalni dogodek je letos nadomestila spletna obeležitev kulturnega praznika. Je pa v tem tednu, ob upoštevanju vseh epidemioloških omejitev, potekala še vročitev priznanj vsem prejemnikom.

Zlato Prešernovo plaketo je prejelo Društvo Svoboda Krmelj, bronasto Prešernovo plaketo Janez Šerjak, Prešernova priznanja pa Marija Kolarič Kink, Petra Stopar, Emil Stopar, Likovna sekcija Art Lipa in Boštjan Zemljak.
Prejemnike priznanj sta ob tej priložnosti nagovorila predsednik Zveze kulturnih društev Sevnica Jože Novak in župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk.
Obvestilo zavezancem za plačilo NUSZ glede uskladitve podatkov za odmero
Na spletni strani Občine Sevnica, www.obcina-sevnica.si, je objavljen dostop do aplikacije za vpogled v podatke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Razgrnitev podatkov poteka do 22. marca 2021, ko je tudi rok za ureditev morebitnih sprememb podatkov na Območni geodetski upravi Sevnica.

prejemniki priznanj kulturanovo vozilo

ponudba trznica

Občinska uprava Občine Sevnica