Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

Z Direkcijo za infrastrukturo o projektih na državnih cestah. Občina Sevnica si močno prizadeva za razvojni napredek na področju infrastrukturnega povezovanja.

obcina sevnica

V sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo za infrastrukturo je v teku
več velikih projektov, ki so v različnih postopkovnih fazah. Del projektov se usmerja v izboljšanje
prometa v urbanem delu občine s Sevnico, Boštanjem in Logom, del pa v izboljšanje povezave do
večjih mestnih središč, do Celja, Novega mesta in Ljubljane. Na temo stanja projektov in nadaljnjih
aktivnosti je včeraj potekalo eno od rednih srečanj predstavnikov občine in direkcije.
Med največjimi in najbolj pričakovanimi je projekt izgradnje novega mostu na Logu, pri čemer je
pridobivanje zemljišč v zaključni fazi, sledi postopek pridobitve gradbenega dovoljenja in objava
razpisa za gradnjo. Nadaljnje aktivnosti gradnje krožišča Šmarje se v organizacijskem in terminskem
smislu tesno vežejo na načrtovano obnovo mostu čez Savo in gradnjo nadvoza na Savsko cesto čez
trebanjsko železniško progo, ki ga gradi občina. V pripravi je načrt obveščanja javnosti, občanov in
gospodarskih družb glede organizacije prometa v času izvajanja investicij. Projekt krožišča na Radni
gre v fazo projektiranja, glede obnove državne ceste Šentjanž–Glino pa je v odvisnosti od pridobitve
še manjkajočih zemljišč objava razpisa načrtovana še v letošnjem letu.
Med projekti, o katerih je tekla razprava, sta bila tudi obnova državne ceste na relaciji Loka–Račica
in obnova mostu čez Podvinski potok na Bregu. Pogovor pa je bil usmerjen tudi v nadaljnji razvoj
omrežja kolesarskih poti v občini Sevnica s povezavami na druge občine v smeri Posavja, Trebnjega,
Planine pri Sevnici in Laškega.

Naj bo na šolskih krožnikih zdrava, raznovrstna hrana
Zagotavljanje zadostnih količin trajnostno pridelane in cenovno dostopne hrane je pomemben cilj
vsake odgovorne družbe, saj je hrana temeljna življenjska dobrina. Ta cilj s pomočjo lokalnih
pridelovalcev in predelovalcev hrane v naši občini dobro dosegamo, v prihodnje pa ga želimo še
okrepiti z vključevanjem dodatnih količin in še večje raznovrstnosti ponudbe.
S ciljem seznanitve o zakonodajnih novostih ter priložnostih za dosedanje in potencialne nove
deležnike je Občina Sevnica organizirala javni posvet z naslovom Krepimo verigo dobave lokalne
hrane v javne zavode.
Na temelju skoraj desetletnih prizadevanj je Občina Sevnica pri krajšanju prehranskih verig in
spodbujanju samooskrbe kot aktivni strokovni povezovalec ponudnikov lokalno pridelane hrane in
javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, uspešna. V vseh teh letih so namreč vsi javni zavodi s
strokovno pomočjo občine v celoti koristili 20 % možnost izločitve posameznih sklopov živil in jih
dobavljali od lokalnih pridelovalcev. Za uspeh so ključna prizadevanja vseh pridelovalcev: da s svojim
izvirnim delom ustvarjanja hrane nudijo vir za sklenitev te trajnostne verige. Ker pa je z novim letom
začela veljati novela Zakona o javnem naročanju, se bo lokalna oskrba lahko še povečala. Med
izjemami, za katere ni potrebno izvesti postopka javnega naročanja, so tudi naročila živil za javne
zavode, ki na letnem nivoju ne presegajo zneska 215 tisoč evrov.
V občini Sevnica se bo te izjeme lahko posluževala večina javnih zavodov. V poletnih mesecih bodo
na ta način izvedena javna naročila za OŠ Boštanj, OŠ Krmelj, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ
Tržišče. Občina Sevnica si želi, da bi se v lokalno dobavo vključilo še več lokalnih dobaviteljev, tako
v smislu količine živil kot tudi dodatne nove ponudbe živil, predvsem iz naslednjih sklopov: vse vrste
sadje in zelenjave, meso in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, kruh in pekovski izdelki, perutnina,
moke in žita, več eko izdelkov, več izdelkov z znaki kakovosti.
Kot je izpostavil sklicatelj posveta, župan Srečko Ocvirk, se vse večji poudarek namenja pomenu
lastnih resursov, pomembno pa je tudi sledenje trendom in vključevanje sodobnih pristopov. Na
temeljih dosedanje dobre prakse so nadaljnji cilji vse višja kakovost hrane, krepitev trženja na
kmetijah, hkrati pa tudi usposabljanje za trženje tudi po drugih poteh. Vse to ima izjemno
pomembne učinke na lokalno gospodarstvo in tudi na zdravje ljudi.
O novostih javnega naročanja dobave hrane je podrobneje spregovorila Mateja Cvetkovič, višja
svetovalka za javna naročila na Občini Sevnica. Vodja oddelka za gospodarske dejavnosti Vlasta
Kuzmički je v nadaljevanju predstavila širša prizadevanja za trajnostno rast občine, predvsem v
povezavi z lokalno pridelano hrano in tudi turizmom kot vse bolj pomembno gospodarsko panogo.
Sevnica krepi kolektivno blagovno znamko Sevnica Premium in se od lanskega leta ponaša s
prestižnim zlatim znakom Slovenija Green Destination. Elena Zaman Šatej, vodja sevniške izpostave
Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto, pa je predstavila spodbude kmetom, namenjene
povečanju kapacitet in raznovrstnosti pridelkov.
Predstavitev dosedanje prakse ter poziv kmetom k še dodatni dobavi sta skozi svoje izkušnje
ubesedili ravnateljica OŠ Krmelj Gusta Mirt in vodja prehrane na tej šoli Barbara Bec Bekrić. Sledile
pa so še predstavitve dobrih praks dobave v šole s strani Kmetije Janežič, Kmetije Zakrajšek,
Ribogojstva Goričar in Kmetije Kranjc. Med gosti dogodka je bil tudi direktor Kmetijsko-gozdarske
zbornice Slovenije Janez Pirc, ki je Občini Sevnica čestital za zelo zgledno delo na področju krepitve
lokalne samooskrbe.


Objavljen je javni razpis za sofinanciranje kulturnih spomenikov
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. Predmet razpisa so obnove
kozolcev ter kapelic in znamenj, ki so z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju občine Sevnica razglašeni za kulturne spomenike. Med upravičene stroške
sodijo stroški investicijskih posegov pri vzdrževanju in obnovi kulturnega spomenika. To so stroški
projektne dokumentacije in konservatorskega načrta, gradbena, obrtniška in inštalacijska dela ter
konservatorsko-restavratorski posegi. Upravičenci do dodelitve sredstev so lastniki ali upravljavci
kulturnega spomenika lokalnega pomena, ki leži na območju sevniške občine.
Višina razpisanih sredstev je 35.000 evrov, rok za prijavo pa je 25. maj 2022. Več informacij in
razpisna dokumentacija: www.obcina-sevnica.si/sl/uradne-objave/javni-razpisi

Ob dnevu sajenja medovitih rastlin


Na pobudo Čebelarske zveze Slovenije se tudi v občini Sevnica pridružujemo akciji sajenja medovitih
rastlin. Ta izjemno pomembna okoljevarstvena gesta krepitve naravnega ekosistema, katerega
vitalni del so čebele in vsi ostali opraševalci, ima svoj dan prav na jutrišnji 26. marec.
Na številnih lokacijah po občini, še predvsem v okolici šol, bo tako danes in jutri na novo zasajenih
35 medovitih rastlin, med njimi lipe, leske, murve, kostanji, češnje, jablanov sejanec, hruške, orehi.
Medovite rastline bodo sadila tudi društva in organizacije.
Kot osrednji izvajalec prevozov osnovnošolskih otrok v sevniški občini je k akciji zelo dejavno
pristopilo podjetje Nomago, v sodelovanju s katerim bodo medovita drevesa na novo rasla pri
avtobusnih postajališčih na Blanci in v Sevnici. Z medovitimi cvetlicami je olepšana tudi ploščad pred
občinsko stavbo, k čemur so skupaj pristopili občina, KŠTM in Rotaract Sevnica.
Tako v urbanem kot tudi v naravnem okolju je skrb za drevesa in rastlinje stalna, zato na območju
občine vsako leto zasadimo veliko število novih dreves, tudi z namenom nadomeščanja tistih, ki jih
je potrebno predvsem iz razlogov starosti in zagotavljanja varnosti odstraniti.

Športnik leta 2021

Na prireditvi Športnik leta 2021, ki jo je organizirala Športna zveza Sevnica v sodelovanju z Občino
Sevnica in KŠTM Sevnica, so bila podeljena priznanja športnicam in športnikom za izjemne dosežke
v različnih kategorijah.
Športnica leta je postala Mojca Kolman iz Strelskega društva Marok Sevnica, športnik leta pa Mitja
Janc, član Rokometnega kluba Celje Pivovarna Laško. Priznanje za športno ekipo leta je prejela
članska moška teniška ekipa Teniške akademije Gospod Ficko, priznanje trener leta pa Igor Povše
za trenersko delo na področju rokometa. Športna osebnost leta je postal Pavel Drobne, ki že vrsto
let skrbi za organizacijo tradicionalnega Gorskega teka na Lisco.
Podeljena so bila štiri priznanja za perspektivne športnike, in sicer Kiari Blatnik iz Športnega društva
Blanca, Deji Udovč (Ženski rokometni Klub Krka Novo mesto), Uni Grubešić iz Teniške akademije
Gospod Ficko in Maju Repovžu (Atletski klub Sevnica).
Perspektivna športna ekipa je postala selekcija starejših dečkov Rokometnega kluba Sevnica,
posebno pohvalo za izjemen športni dosežek pa je prejela selekcija U12 Teniške akademije Gospod
Ficko. Športno društvo Partizan Sevnica je postalo prejemnik posebnega jubilejnega priznanja na
temeljih 110-letne tradicije.
Prireditev je vodila predsednica Športne zveze Sevnica Sara Martinšek, v pozdravne nagovore pa so
svoje misli strnili župan Srečko Ocvirk, direktorica KŠTM Sevnica Mojca Pernovšek in osrednji gost
dogodka, nekdanji rokometaš dr. Urban Šilc. Glasbeno točko je pripravila citrarka Ana Mak, športni
nastop pa ekipa Športnega društva Partizan Sevnica.
Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje walwkoql Pomagajte nam preprečiti SPAM!