Radio Sloven'c sporoča: ->     Dobrodošli na strani radia Sloven'c ...     Vljudno vas vabimo k ogledu vsebin, katere skrbno pripravljamo za vas ...     Ponujamo vam tudi 2 lestvici, na katerih lahko oddate vas glas ...     Vabljeni tudi k poslušanju našega radia ...

V mestu Sevnica je na javnih površinah na voljo 1.267 parkirnih mest na 52 javnih parkiriščih. Od tega je 176 parkirnih mest na območjih modrih con.

vino6


Izzivi urejanja mirujočega prometa so prisotni v vseh večjih slovenskih krajih, saj se je številko osebnih avtomobilov v zadnjem desetletju močno povečalo. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bilo v občini Sevnica 31. decembra 2001 7.309 osebnih avtomobilov, 31. decembra 2020 pa kar 10.308 osebnih avtomobilov. Pričakovani standard dostopnosti storitev z avtomobilom je v Sevnici bistveno višji kot v večjih mestih,kjer je večja pripravljenost narediti več korakov do želenega cilja oziroma za parkirišče plačati bistveno več. Občina Sevnica za dober standard dostopnosti parkirišč razvija aktivnosti za povečanje števila parkirnih mest in hkrati išče rešitve za poenostavitev uporabe parkirnih mest na modrih conah. Skladno s tem je predlagala poenotenje parkirnih režimov na vseh modrih conah ter razširitev tehničnih možnosti
načinov plačevanja parkirnin. Na 31. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica je bila tako sprejeta nova Odredba o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica. Odredba je poenotila in poenostavila sistem plačevanja parkirnine na modrih conah.
Tako bo od 1. avgusta 2022 na vseh petih modrih conah parkiranje plačljivo in sicer za vsako začetno uro 0,10 EUR in za vsako naslednjo uro 0,70 EUR vsak dan (razen ob nedeljah in praznikih) med 6. in 16. uro. Označevanje časa parkiranja ne bo več mogoče s parkirno uro ali ročno izpolnjeno oznako. Poglavitni namen spremembe je zagotoviti pretočnost parkiranih avtomobilov na modrih conah za zagotovitev zadostnega števila parkirnih mest na najbolj frekventnih parkiriščih, ki niso namenjena celodnevnemu parkiranju. Hkrati je s spremembo omogočen nakup parkiranja za več kot eno uro na vseh modrih conah v mestu Sevnica, kar do sedaj ni bilo možno.

Plačevanje parkirnin tudi z mobilno aplikacijo
Poleg plačila parkirnine na parkomatih, ki bodo na novo umeščeni v neposredno bližino parkirišč modrih con, bo s 1. avgustom plačilo parkirnine mogoče tudi z mobilno aplikacijo EasyPark. Z mobilno aplikacijo EasyPark je mogoče plačati parkirnino v več kot 1.300 mestih po Evropi, v Sloveniji
pa med drugim v Ljubljani, Mariboru in Novem mestu. Občina Sevnica je prva izmed posavskih občin, ki je uvedla sistem plačevanja parkirnin z mobilno aplikacijo. Aplikacijo EasyPark je mogoče namestiti na pametne mobilne telefone s sistemi Android in IOS. Pravila uporabe in splošni pogoji uporabe aplikacije so dostopni na spletni strani ponudnika
(https://easypark.si/sl).
Najmanjša časovna enota za plačilo preko aplikacije EasyPark je ena ura. Nad eno uro je omogočeno plačevanje parkiranja po minutah. Parkirnina se plača ob zaključenem parkiranju. Uporabnik lahko predčasno zaključi parkiranje in plača po dejanski porabi. Davčno potrjen račun, ki ga prejme ob zaključku parkiranja, pa si lahko prenese s spletne strani ali aplikacije. Plačilo parkirnine je sestavljeno iz cenika parkiranja Občine Sevnica in provizije izvajalca EasyPark, ki
znaša minimalno 0,10 EUR z DDV oziroma 15 odstotkov vrednosti parkirnine.
Parkirišča na modrih conah v mestu Sevnica
Lokacija parkirišča Število parkirnih mest
Trg svobode (nad HTC) 88
Trg svobode (pod HTC) 30
Prešernova ulica (za stavbo Merx) 26
Glavni trg, staro mestno jedro 20
Glavni trg, parkirišče pred občinsko stavbo 12
Lokacije vseh javnih parkirišč v mestu Sevnica so označene na interaktivnem zemljevidu, ki je objavljen na občinski spletni strani (https://www.obcina-sevnica.si/sl/pametna-skupnost/parkirisca-v-sevnici/)
Parkiranje po načelih trajnostne mobilnosti
Veliko število osebnih avtomobilov obremenjuje gosteje poseljena območja sevniške občine. Z izzivi urejanja mirujočega prometa se ukvarjajo strokovni sodelavci občinske uprave tako na področju prostorskega načrtovanja kot tudi na področju zagotavljanja cestno-prometne varnosti in okoljske vzdržnosti. Na podlagi Celostne prometne strategije občine Sevnica so bili sprejeti že številni ukrepi za spodbujanje trajnostne mobilnosti, med drugim so bile urejene številne kolesarnice, površine za pešce in parkirišča, ki so nekoliko bolj oddaljena od mestnega središča, hkrati pa še vedno omogočajo dostop do ključnih upravnih in storitvenih dejavnosti tako v starem, kot tudi v novem delu mesta Sevnica. V letošnjem letu Občina Sevnica načrtuje tudi ureditev novega parkirišča pod Vrtačo v starem mestnem jedru. Na voljo je tudi brezplačni lokalni avtobus, ki vozi na relaciji Boštanj–Sevnica in Sevnica–Boštanj vsak delovni dan od 9. do 11.30 ure. Vsakodnevne poti, ki so kratkih razdalj, se v toplejših mesecih lahko opravijo peš ali s kolesom. Odločitev posameznika, da bo svoje osebno vozilo parkiral na obrobju mesta in se do cilja odpravil peš, ter tako poskrbel za svojo rekreacijo in dobro počutje, pomembno prispeva tudi k zmanjšanju obremenjenosti mesta z mirujočim prometom. Tako pomaga sooblikovati okolje, ki je manj obremenjeno z emisijami CO2 in prekomernim segrevanjem.

 

Ivan Vintar je prejemnik naziva Županovo vino 2022
V sklopu Festivala modre frankinje je v četrtek, 9. junija 2022, potekala razglasitev Županovega vina za leto 2022. Letošnje izbrano vino, cviček, je pridelal Ivan Vintar iz Društva vinogradnikov Studenec. Županovo vino je protokolarna blagovna znamka z dolgoletno tradicijo. Letošnji strokovni izbor, 17. po vrsti, so opravili v Društvu vinogradnikov Studenec. Na ocenjevanje je prispelo 13 vzorcev cvička. Ocenila jih je strokovna komisija, sestavljena iz članov vseh vinogradniških društev sevniške občine, pod vodstvom priznanega vinarskega strokovnjaka Jureta Grubarja. Za prejemnika naziva Županovo vino 2022 so izbrali Ivana Vintarja, vinogradnika s Primoža in člana Društva vinogradnikov Studenec. Župan Srečko Ocvirk je ob razglasitvi poudaril, da je vino tisti kmetijski pridelek, ki v sebi nosi največ sonca in energije, pokušanje vina pa je vedno priložnost za druženje in izmenjavo mnenj. Izpostavil je, da ima Županovo vino kot protokolarno vino pomembno povezovalno vlogo. Hkrati pa je tak dogodek,
kot je Festival modre frankinje, prav tako odlična priložnost za povezovanje vinarjev. Predsednik Društva vinogradnikov Dolenjske Miran Jurak je izrazil zadovoljstvo ob tem, da razglasitev Županovega vina poteka v okviru Festivala modre frankinje, ki se je uveljavil kot eden izmed pomembnejših vinskih festivalov v okolju. Izpostavil je, da je sevniška občina ena prvih, ki je pričela z negovanjem tradicije izbora protokolarnih vin v okviru domačih vinogradniških društev.  25. vinska kraljica Slovenije Ana Protner je v svojem nagovoru izpostavila bogato slovensko vinogradniško kulturo, ki je tesno prepletena s kulturo uživanja vina. Le-tega v Sloveniji spijemo manj, kot smo ga v preteklih letih, hkrati pa pijemo vedno bolj kakovostna vina. Vsakoletni izbor Županovega vina je zgled dobrega sodelovanja vseh vinogradniških društev sevniške občine, je v svojem nagovoru povedal predsednik Društva vinogradnikov Studenec Branko Arih. Hkrati je poudaril, da bodo društva tradicijo izbora negovala tudi v prihodnje. Ambasador cvička Peter Camloh je čestital prejemniku naziva in izpostavil, da je pestrost ponudbe vinskih sort pomembna, saj naslavlja raznolike okuse ljubiteljev vina. Zato je povezovanje dogodkov, kot sta Festival modre frankinje in izbor za Županovo vino, zelo pomembno.
Župan Srečko Ocvirk in vinska kraljica Ana Protner sta si po razglasitvi simbolično izmenjala svoji protokolarni vini.

Prejemnik naziva Županovo vino 2022 Ivan Vintar

Županov sprejem najuspešnejših učenk in učencev ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja
V torek, 7. junija 2022, je v prijetnem ambientu grajskega parka potekal sprejem najuspešnejših učenk in učencev ob zaključku osnovnošolskega izobraževanja. Župan Srečko Ocvirk je izrekel pohvalo 45 učenkam in učenem osnovnih šol sevniške občine in Glasbene šole Sevnica. Izbor najuspešnejših pripravijo šole ob usmeritvah Občine Sevnica. Nagrade in pohvale najuspešnejšim so bile podeljene v več kategorijah in sicer za učne uspehe in dosežke na področju znanja, za uspehe v Glasbeni šoli Sevnica na področju kulture, za športne dosežke in za dosežke enkratnega značaja za posamezne učence ali skupino učencev, ki so uspeh dosegli na katerem drugem vsebinskem področju v obliki raziskovalnih nalog.
Učence je v grajski park slavnostno pospremila grajska gospoda, pozdravil jih je tudi Baron Moscon. Župan Občine Sevnica Srečko Ocvirk je v svojem nagovoru poudaril, da lokalna skupnost izjemno ceni uspehe učenk in učencev ter hkrati izrazil željo, da se po končanem izobraževanju vrnejo v domače kraje in uresničijo svoje ambicije v lokalnem okolju. Zaželel jim je uspešno reševanje vseh izzivov, ki jih čakajo na njihovi življenjski poti. Namestnica predsednika aktiva ravnateljev sevniških šol in ravnateljica Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž Nataša Kreže je izpostavila, da so z uspehi, dobrimi rezultati in raznolikimi talenti devetošolke in devetošolci opozorili nase in hkrati ponesli dobro ime svojih šol tudi izven občinskih meja. Na nadaljnji poti izobraževanja je učencem zaželela naj ostanejo zvesti sami sebi, svojemu razumu in svojemu srcu. Ob podelitvi pohval so večer z glasbenimi nastopi prijetno popestrili Kvartet rogov Glasbene šole Sevnica ter solistka Sara Praznik ob spremljavi kitare Primoža Lisca.

Sprejem najboljših učenk in učencev na sevniškem gradu


Zadnji dan za oddajo pobud za umestirev v participativni proračun 2023
Petek, 10. junija 2022, je zadnji dan za oddajo pobud za sooblikovanje dela občinskega proračuna za leto 2023. Pobude lahko občani in občanke oddajo še danes preko obrazca na občinski spletni strani.

Občinska uprava Občine Sevnica

Pin It

Prijava na novice

Vaš E-mail 
Ime 
Vnesite naslednje vnolsozc Pomagajte nam preprečiti SPAM!